Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati polugodišnje finansijske izvještaje za period I-VI 2015. godine, propisane u čl. 35., 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji (u daljem tekstu: FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica), zaključno dana 31. jula 2015. godine.
Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja, pravna lica iz člana 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati MeĎunarodne računovodstvene standarde (MRS), MeĎunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i MeĎunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za meĎunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

Izvor: www.fmf.gov.ba