Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Trgovci su očajni. Na današnjem sastanku s direktorom KJKP Tržnice-pijace KS Jasminom Terovićem kazali su kako je lanac na relaciji proizvođač-trgovac prekinut i da su proizvođači mliječnih proizvoda i povrća prisiljeni da svoju robu bace jer ih ne mogu više prodavati trgovcima na pijaci zbog toga što nemaju adekvatnu dokumentaciju.

“Većina trgovaca je podnijela zahtjev za registraciju, ali zbog propusta u saradnji federalnih ministarstava trgovine i finansija nastali su brojni problemi. Obećano je da će trgovci-pojedinci biti paušalci kada je u pitanju plaćanje poreza na dohodak, ali nakon što su dobili rješenja u općinama i otišli u Poreznu upravu, rečeno im je da kategorija trgovac-pojedinac ne postoji. Bilo je potrebno izvršiti promjene Pravilnika o porezu na dohodak kada je donesen ovaj zakon, ali to nije učinjeno”, rekao nam je Terović.

Općine nisu upoznate sa zakonom

Trgovci su najavili da će obustaviti rad ako se ovaj, ali i drugi problemi ne riješe. Mnogi danas nisu mogli doći raditi. Na prvi problem nailaze već u općinama koje nisu dovoljno upoznate sa zakonom, pa donose neadekvatna rješenja.
“Na pijaci Merkur kolegu su registrovali kao trgovačku radnju za prodaju hrane i duhanskih proizvoda što donosi veći porez. Drugu kolegicu su registrovali kao trgovačku radnju, a ima jedan stol. U nekim općinama govore kako ne možemo imati dva stola. Teška je situacija jer mi i naše porodice živimo od ovog posla”, rekao je jedan od trgovaca koji već godinama radi na pijaci.
Federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović obećao je da će trgovci-pojedinci plaćati paušalno porez na dohodak od 70 KM mjesečno, ali sada će morati plaćati porez na sve (što po neadekvatnim rješenjima može podrazumijevati i veći iznos), voditi potrebnu dokumentaciju o kupovini i prodaji, te imati trgovačku knjigu.

Brojni ostali bez posla

Pijaca na Ciglanama je doživjela najveći udar jer mnogi prodavači koji su romskog porijekla više ne mogu raditi. Naime, zakonom je predviđeno da se mogu registrovati samo osobe koje imaju završenu minimalno osnovnu školu, a oni je uglavnom nemaju. Od prošle sedmice njih 40 ne radi. Kažu da je mnogo gora situacija u Zenici gdje je njihovih 300 kolega na ovaj način ostalo bez posla.
“Ljudi koji su sa sela i prodaju svoju robu ljudima koji rade na štandu to više ne mogu raditi i prisiljeni su da bacaju robu. Tako je jutros bilo na pijaci na Alipašinom polju. Proizvođači su se vratili kućama praznih ruku. Mi podržavamo proces registracije, ali ovim se od nas prave socijalni slučajevi”, rekao je Safet Suljović koji već 20 godina radi ovaj posao.

Bez prava na zamjenu

Trgovci su ubijeđeni kako ih žele otjerati sa pijaca i zatvoriti ih, te uništiti domaću proizvodnju. Direktor Terović istakao je kako je veliki problem što zakon nije predvidio ni mogućnost da trgovce-pojedince na njihovim stolovima zamijeni neko u slučaju da se razbole ili odu na godišnji odmor.
“Oni će morati uredno plaćati svoje obaveze i kada ne rade jer ih ne smije niko zamijeniti za razliku od onih koji su registrovani kao obrtnici ili poljoprivredna zadruga i sl. Također, trgovci traže da ne plaćaju komunalne takse čija se visina razlikuje od općine do općine. Mi smo kao preduzeće u problemu jer zbog sporosti u izdavanju rješenja, izdavanja pogrešnih rješenja i zbog toga što službenici nisu upoznati sa zakonom inspekcija nas kao preduzeće može kazniti za svakog ko nije registrovan sa 3.000 KM”, kazao je Terović.
Trgovci su zabrinuti, ali su kazali kako će biti ujedinjeni u svojoj borbi da ne postanu socijalni slučajevi i za pravo da žive od svog rada. Apelovali su na vlasti i nadležne inspekcije da pojačaju rad na suzbijanju rada ilegalnih pijaca i štandova, a ne samo da vrše pritisak na pijace koje rade u okviru preduzeća KJKP Tržnice-pijace KS.

Izvor. www.klix.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com