Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Da bi ste bili uspješni na tržištu i poželjniji od konkurencije ne trebate snižavati cijene svojih usluga, sve što trebate je biti bolji i drugačiji od ostalih.
Evo nekoliko savjeta kako uspješno konkurisati na tržištu, istaći se u gomili konkurenata i osvojiti nove klijente.

Usluge s boljom kvalitetom

Ukoliko se borite sa konkurentima koji imaju jako niske cijene, onda vaše usluge moraju biti kvalitetnije. Kada potrošači primjete da su vaše usluge kvalitetnije, razlika u cijeni neće imati tako bitnu ulogu.
Niko ne želi “bacati” novac na nekvalitetne i loše usluge. Da biste se istakli u masi potrudite se da pored osnovne djelatnosti vaša računovodstvena agencija obavlja i mnoštvo drugih srodnih usluga. To mogu konsultantske usluge iz oblasti finansija, prava, računovodstva, poreza i sl., savjetovanje prilikom otvaranja preduzeća i tokom njegovog daljeg poslovanja, savjetovanje i pomoć u slučaju prestanka rada preduzeća.
Ovdje, međutim, treba voditi računa da je vaša računovodstvena agencija u potpunosti kadrovski, tehnički i softverski osposobljena za obavljanje svih ovih usluga. Za što kvalitetnije obavljanje usluga možete sarađivati sa stručnjacima iz oblasti prava i finasija. Dobro je da vaša agencija ima kurirsku službu koja može svakodnevno obilaziti klijente radi skupljanja potrebne dokumentacije, dostvaljanja podignute gotovine, ovjeravanja raznih obrazaca, podnošenja poreskih prijava poreskim upravama, skupljanja i uplate dnevnog pazara i sličnih poslova.
Cilj kurirske službe jeste da smanji vrijeme koje se troši na predaju obrazaca ili dostavljanje dokumentacije. Bitno je omogućiti klijentu da ovu uslugu može koristitti povremeno ili mjesečno u zavisnosti od njegove potrebe. Također, možete ponuditi i usluge online knjigovodstva za klijente koji su udaljeniji od vaše agencije i/ili klijente koji žele u svakom trenutku imati uvid u svoje poslovanje i ne žele biti ograničeni radnim vremenom vaše računovodstvene agencije.

Marketing

Ne trebate pomoć velikih marketinških agencija da pošaljete dobru poruku o svojoj usluzi. Također, ni novac nije glavni preduvjet za uspješno reklamiranje. Sve što trebate jeste da se obratite pravoj “publici”.
Prilikom reklamiranja trebate dati što više informacija i detalja o vašoj računovodstvenoj agenciji i usluzi, jer će se tako potencijalni klijenti osjećati sigurnije. Najvažnije je da probudite pozitivne emocije koje će potencijalne klijente pretvoriti u prave klijente.
Reklamirajte vašu računovodstvenu agenciju na razne načine (putem interneta, reklamnih panela, plakata, novina) jer će tako veliki broj ljudi imati priliku da čuje za vas. Pojavom interneta stvorene su nove mogućnosti jačanja imidža preduzeća pa i vi iskoristite sve te mogućnosti za jačanje vaše računovodstvne agencije.
Značaj interneta je u tome što je zahvaljujući lakoći korištenja, multimedijskom karakteru, višestruko nižim cijenama, lakoći publiciranja i pojednostavljenju rada najbrži rastući komunikacijski medij. Možete ga koristiti za predstavljanje vaše agencije preko njene  internet stranice, slanje promotivnih mailova, web-oglašavanje i sl.
Također jedna jako dobra ideja je angažovati nekoliko mladih ljudi da vam dijele promotivne letke. Najbolje je da koristite više različitih izvora i pratite koliko će vam svaki od njh donijeti koristi.

Povjerenje

Vaši klijenti moraju imati povjerenje u vas i vaše usluge. Vodite računa da budete tačni, ažurni, sistematični i odgovorni kako bi se izbjegle greške pri unosu i obradi podataka.
Morate dati do znanja vašim postojećim  klijentima i svim potencijalnim klijentima da njihovu privatnost shvatate veoma ozbiljno, upravo zbog toga što računovodstvene agencije prikupljaju različite vrste informacija o svojim klijentima i privatnost igra jako bitnu ulogu u stvaranju povjerenja. Da bi klijenti imali povjerenje u vas morate preuzeti odgovornost u vezi sa pravilnošću knjiženja i svih drugih poslova koje obavljate za njih, ažurno ih obavještavati o svim promjenama propisa i zakona, morate imati aktivnu saradnju pri svim kontrolama poreske inspekcije, koristiti najnoviju tehnologiju u pružanju računovodstveno- knjigovodstvenih usluga. Također morate imati dobru saradnju sa nadležnim poreskim, državnim i drugim upravama

Ljubaznost i nagrade

Za napredak u ovom polju nije potrebno ulagati novac. Osmijeh, profesionalnost i ljubaznost su elementi koji ne koštaju nista, ali mogu da vas krase i učine da se vaši klijenti osjećaju važno i sigurno.
Vodite računa prilikom odabira radnika za vašu računovostvenu agenciju. To moraju biti osobe koje pored stručnosti i profesionalnosti krase osobine ljubaznosti i ljudskosti, jer niko ne želi raditi sa namrgođenim i neljubaznim osobama. Također morate voditi računa da to budu osobe od povjerenja koje će čuvati sve poslovne tajne i vas i vaših klijenata. Možete organizovati i  određene nagrade za povjerenje koje vam ukazuju vaši klijenti, npr. besplatan sat savjetovanja iz oblasti za koju je zainteresovan vaš klijent. A za nove klijente možete ponuditi besplatne računovodstveno – knjigovodstvene usluge prvi mjesec dana.
Da biste svoju računovodstvenu agenciju doveli na sto veći nivo i privukli nove klijente možete organizovati i besplatne seminare o aktuelnim temama za uspješno poslovanje. Pored toga možete organizovati razne kurseve iz oblasti knjigovodstva, računovodstva finansija koje u zavisnosti od potreba i zahtjeva korisnika možete prilagođavati.

I ne zaboravite da zadovoljstvo klijenta zajedno sa povjerenjem čine vjernog klijenta.

Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com