Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Pitanju “Koliko volimo promjene?” je kontrapitanje “Koliko smo ovisni o navikama?

Što se moje profesije tiče, računovođe, revizori, konsultanti iz ovih oblasti, mogu sa sigurnošću da kažem da ne vole promjene. Vole da rade na ustaljen način, počevši od banalnih stvari – rasporeda namještaja u kancelariji, pozicije monitora, miša i tastature, boja markera kojima obilježavaju dokumente koje rade, rasporeda ikonica na desktopu i sl. Promjene propisa i regulative ih iritiraju, ali ih moraju podnijeti jer je to nešto što se MORA. Međutim, šta je sa promjenama koje mogu donijeti lakši način rada, veću produktivnost, manje krivljenje kičme, lakši kontakt sa klijentima i sl.?

Zašto tako mislim?

Da počnem od sredstava za rad: računari, printeri, softver, …
Računari se uglavnom nabavljaju bez adekvatnih konsultacija, vodeći kriterij je cijena i koriste se dok “ne crknu”. Zaboravlja se da je računarska oprema u ovoj profesiji, zajedno sa softverom ili softverima koji se koriste jedna od ključnih stvari koja se stalno treba obnavljati i koji stalno treba – usavršavati i mijenjati.
U većini ureda su sveprisutni printeri koji se prodaju samo da bi se toneri prodavali. Ja sam imala tri takva, a sada radim samo sa jednim. Smanjila sam troškove i povećala produktivnost.

Softver, hmmmm … Tu je najviše prisutna famozna NAVIKA.
Softver je za računovodstvenu agenciju (posebno), pa i za revizorsku kuću jako, jako bitan. On omogućava ili onemogućava bržu obradu podataka, knjiženje, obračune, izvještavanje, … Koristeći računar i softver se, u osnovi, pruža usluga.
Softver treba da bude jednostavan za korištenje, prilagodljiv zakonskim promjenama, fleksibilan i za druge svrhe i da omogućava veliki izbor prilikom kreiranja izvještaja. Teško je u BiH naći adekvatan softver, što ne znači da se trebamo “zalijepiti” za prvi koji smo nekada nabavili i raditi sa njim do u beskonačnost. Tehnologija se mijenja, ali i zahtjevi klijenata, pa stoga treba softver posmatrati kao nešto što se treba promijeniti ako ne zadovoljava naše i klijentove potrebe.
Računovođe promjenu softvera smatraju u prvom redu kao veliki zastoj u radu, dodatni napor da se izvrši prenos osnovnih podataka i paramerata, a pri tome i zbog toga ne vide prednosti. Ako prelazimo sa starog (koji se pokazao neadekvatnim) na novi (koji zadovoljava potrebe klijenata i sa kojim želimo unaprijediti poslovanje) zašto se posmatra i u prvi plan stavlja “problem” vremena koje će se utrošiti u tom transferu? Zašto se ne gleda malo dalje i ne vide prednosti?

Vratimo se zahtjevima klijenata. Žele informaciju odmah. Za to plaćaju. Zar svako od nas ko je vlasnik nekog biznisa ne bi tražio isto. Ja prva bi. I ne samo da žele informaciju odmah, već je žele u određenoj formi izvještaja. Žele online pristup svojim podacima. U čemu je problem?
Problem je što je to PROMJENA u odnosu na ustaljeni sistem – da dajemo informaciju tek kada se od nas traži, a ona je tada već stara otprilike jednu sedmicu. Ona je tada neupotrebljiva. To je isto da nekome serviramo hranu staru sedam dana. Klijentu treba svježa informacija ODMAH,  a to je PROMJENA, i nastaje problem. U glavama.
Jasno je da zaposlenik ne može posmatrati firmu u kojoj radi očima vlasnika, ali u PROMJENI može i treba vidjeti mogućnost svog usavršavanja. Mogućnost prilagođavanja, razvijati svoju fleksibilnost. Razvijati vještine koje će ga dovesti do boljeg radnog mjesta.
Korištenje drugih softvera pored računovodstvenog, ili za potrebe revizije, takođe je rijetkost. Počevši od još uvijek prisutnog korištenja Windows XP čiji je suport od strane Microsoft-a prestao nakon 12 godina korištenja, preko Microsoft Office-a pa do različitih aplikacija koje mogu poboljšati rad. O tome smo pisali u okviru naslova – Ured bez papira.
Za rad na svakom softveru treba za početak neko vrijeme da se nauči, i to je jedino ulaganje, rezultati dolaze kasnije. Međutim, opet NAVIKA da se radi na ustaljen način. Šta mislite o nekome ko napravi tabelu u excel-u i uzme digitron pa zbraja? Nasuprot njega je neko ko u tom istom excel-u radi grafikone i izvještaje koji su SVJEŽI. Ko je konkurentniji na tržištu?

Računovodstvena agencija ili revizorska kuća koja je prihvatila PROMJENE kao nešto pozitivno, konkurentnija je od drugih koji još uvijek rade na način na koji su NAVIKLI. Zaposlenik koji je uočio prednosti prilagođavanja PROMJENAMA je konkurentniji na tržištu rada i poželjniji zaposlenik od onog kome treba rad naslonjen na NAVIKE.

Zašto je to tako?

Generalno, u BiH se i u poslu počesto forsira “laganica” i takva filozofija ne voli PROMJENE. Kao osnovne krivce mogu navesti: slabu informatičku pismenost, nezaposlenost koja rezultira nezainteresovanošću i nedostatku entuzijazma, i nesigurno tržište. Ali, bez obzira na sve, svaka pozitivna PROMJENA gradi nas kao ličnost, u profesiji kojom se bavimo ili ćemo se baviti. Za mene je PROMJENA uvijek bila izazov. I tako će ostati.

Autor: Sanela Agačević