Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Uvijek me komunikacija interesovala. Kao vještina. Uobičajeno ljudi komunikaciji ne pridaju značaja, osim kada moraju. I uobičajeno, ljudi smatraju da je se komunikacija svodi samo na verbalni kontakt. Uobičajena greška, zbog čega i pišem ovaj post.
U komunikaciji je i trepavica važna, i slovo, zarez, češkanje po kosi i skretanje pogleda. SVE je važno, i MORA se znati da bi se moglo uspješno komunicirati.
Kako komunicirati kada aplicirate za posao? Naišla sam na desetine uputa, smjernica, unaprijed pripremljenih odgovora na uobičajena pitanja, … i sve to pada u vodu jer je komunikacija – vještina. Ona se ne može naučiti “ad hoc”. Ona se stiče godinama.
Kao poljubac. Ne ljube se svi na isti način, i ako se želiš ljubiti, onda moraš pratiti. Ili se bar truditi 🙂 … ako želiš da poljubac traje i da bude lijepo.

Kako komunicirate kad šaljete CV za posao?

Poslati CV za posao nije samo puko hodanje od firme do firme i ostavljanje CV-ja. U redu, nema svako vremena za razgovor, i upravo zbog toga je taj (vražiji) CV jako bitan. Moram reći da se ježim od pomisli da još uvijek nije “svareno” pisanje (vražijeg) CV-ja.

Nekoliko komentara iz vlastitog iskustva:

Kako mislite da će vas poslodavac ozbiljno shvatiti i vidjeti kao potencijalnog zaposlenika ako:

– Svoje ime i prezime napišete sa malim slovom (npr. tomo tomić)?
– Za pisanje CV-ja koristite formu na engleskom jeziku pa je pola CV-ja napisano na engleskom a pola na našim jezicima?
– Pravite gramatičke greške u pisanju?
– Ne ostavite kontakt podatke?
– Šaljete CV koji ni po čemu ne odgovara radnom mjestu za koje se traži zaposlenik?
– Šaljete nedovršen CV (što znači da ga uopće nemate pripremljenog i ažuriranog)?

Nema upute za pisanje CV-ja. Vaš CV ste vi, kratko, jasno, sažeto, sa diskretnim naglaskom na određene kompetencije koje su bitne. Ne predugo (ko ima vremena za čitanje romana?), ne prekratko (nedostaje informacija) i bez grešaka. Tu je tačka i kraj. Ovaj, na izvjestan način, pasivan način komunikacije može o vama puno toga reći, omogućiti dolazak na razgovor ili vas eliminisati u startu.

Kako komuniciramo putem e-maila?

Nedavno sam bukvalno vrištala na Twitter-u jer sam nailazila na mejlove katastrofalnog sadržaja, a odnose se na poslovnu korespodenciju. Koji god servis za e-mail komunikaciju koristite (gmail, yahoo, hotmail ili vlastiti servis – što uvijek preporučujemo) poslovna korespodencija mora biti POSLOVNA. Ne hladna, uštogljena, kruta, … samo poslovna.

Crtice iz vlastitog iskustva:

Ne može se pisati e-mail na sljedeći način:

– Bez obraćanja (obavezno pišete poštovana/poštovani ili samo ime),
– Bez naslova (mora biti naveden naslov mejla – Subject),
– Obraćati se sa “dragi Tomo”, koliko god da smo bliski sa poslovnim partnerom,
– Mejl treba biti kratko i jasno pojašnjenje: problema, pitanja, naročito pojašnjenja ako se nešto šalje kao Attach file,
– Gramatika, gramatika i opet gramatika (tačka, zarez, velika i mala slova) …. (opet ne mogu da vjerujem da ovo pišem 🙁 ),
– Završiti sa Lp ili Pozzz … jer ostavlja utisak neozbiljnog pristupa komunikaciji (Lijep pozdrav, Pozdrav, Srdačno i sl. su neke od najčešće korištenih opcija),
– Završiti bez pozdrava i potpisa onoga ko šalje (svaki servis ima opciju Signature koja se podesi na automatsko potpisivanje),
– Mora se znati za što služi “To”, “Cc” i “Bcc”,
– Ne mogu se slati stickeri, leptirići i sl. animacije … pa nismo djeca 🙂

Puno toga je potrebno znati u komunikaciji. Ovo je samo mali, veoma mali dio kolača koji se zove komunikacija. Pasivna, ne direktna, ali komunikacija koja o nama ostavlja dobar ili loš dojam kod poslovnog partnera, klijenta, potencijalnog kupca, ….

Autor: Sanela Agačević
Fotografija preuzeta sa www.freedigitalphotos.net