Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

CHRONOS je učestvovao na Prvoj akcionoj konferenciji „Preduzetništvo udruženja: Model za (ne)stabilnost“, 25. maja u Hotelu Evropa, u Sarajevu. Konferencija je u značajnom segmentu organizovana kroz panel diskuje, a naša uloga je bila da ponudimo rješenja i odgovore u segmentu poreskog sistema BiH:
– Tretman NVO u poreznim propisima BiH, segmenti PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak i parafiskaliteta.
– Koncept socijalnog poduzetništva: prepoznaju li ga porezni propisi u BiH?
– Porezne olakšice za socijalna preduzeća?
– Razlika između projektnih aktivnosti i poslovanja na tržištu.
– Specifičnost NVO sektora u poslovanju na tržištu.
– Ipak – postoje mogućnosti za socijalna preduzeća sa poreznog i finansijskog aspekta.

Da li su preduzetničke aktivnosti udruženja u BiH odgovor na sve težu situaciju u vezi sa njihovim finansiranjem, ili dodatna nesigurnost za rad organizacija koje se često brinu za ugrožene članove našeg društva? Ovo pitanje je bilo jedno od ključnih tema panel diskusija na konferenciji.
Na konferenciji je dodijeljeno 120.000 KM za deset udruženja koja su pokazala inicijativu u socijalnom preduzetništvu i uradili najbolje biznis planove.

Aida Daguda, direktorica CPCD, istakla je da  udruženja često služe kao mini inkubatori za socijalna preduzeća, koja često obezbjeđuju posao ugroženim kategorijama ljudi i sredstva za aktivnosti udruženja koje ih je osnovalo, ali nažalost bez podrške od strane države. Iako zakonski propisi koji regulišu rad udruženja i fondacija u BiH omogućavaju ekonomske djelatnosti udruženja, u skladu sa njihovom registrovanom djelatnošću, ipak je potrebno da se obezbijede posebni programi za podršku ovim inicijativama, kao i kampanje za regulisanje pravnog okvira socijalnog preduzetništva.
Doc. dr. Amila Pilav-Velić, sa Katedre za menadžment i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, naglasila je važnost umrežavanja organizacija civilnog društva, jer jedna umrežena kritična masa može da doprinese donošenju strategije koja će pomoći onima koji se počinju baviti socijalnim preduzetništvom.
Akciona konferencija je zaključena posebnim panelom u kojem su učesnici imali priliku da dobiju savjete od eksperata vezane za osnivanje i vođenje preduzeća, kao i da razmijene svoja iskustva. Ova tema je od velikog značaja za održivost civilnog sektora u BiH, te je sa ovog skupa poručeno da udruženja moraju posvetiti više pažnje ozbiljnom planiranju i provođenju sličnih aktivnosti, uz pažljivu procjenu uticaja ekonomskih aktivnosti na rad udruženja.
CPCD je akcionu konferenciju organizovao u okviru Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji realizuju Centri civilnih inicijativa i Centar za promociju civilnog društva, koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), kao i regionalnog projekta Smart Start koji finansira EU.

Izvor: www.civilnodrustvo.ba
Pripremila: Sanela Agačević