Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U odnosu na zemlje EU, kao i na evrozonu u cjelini, građani BiH su na kredite opterećeni kamatama koje su veće i do 50 odsto.

Naime, prema podacima Centralne banke BiH na njihovom sajtu, u periodu od početka 2012. do kraja 2014. godine građani su na potrošačke kredite dobijali kamatne stope između gotovo devet odsto do nešto više od sedam odsto, dok su nesubvencionisani stambeni krediti plaćani kamatama između šest i sedam odsto.

Ni krediti za privredu nisu bili po mnogo nižim kamatnim stopama. Prema podacima Centralne banke, kamate na kredite na iznose preko milion maraka su se kretale između šest i sedam odsto.

Kamatne stope su na sličnom nivou i danas.

Poređenja radi, prema podacima Evropske centralne banke, kamatne stope na potrošnju u evrozoni su se u istom periodu kretale između 4,9 i šest odsto, dok su stambeni krediti bili na nivou kamate od 2,5 do 3,5 odsto. Danas su kamatne stope na sličnom ili čak na nešto nižem nivou u odnosu na referentni period.

Gledano po nekim zemljama, u Njemačkoj su u januaru 2012. godine kamate na stambene kredite iznosile 3,46 odsto i stalno su padale, da bi u decembru 2014. godine iznosile 2,13 odsto i nastavile padati. Potrošački krediti su se u istom periodu kretali na nivou kamate od oko pet odsto.
U Holandiji su kamate na stambene kredite u januaru 2012. iznosile 4,5 odsto, da bi krajem 2014. bile na nivou 3,1 odsto i nastavile padati i u narednom periodu.

U Austriji su se kamate na stambene kredite u istom periodu kretale na nivou između dva i 2,5 odsto, dok su za potrošnju Austrijanci plaćali kamate od oko 4,5 odsto.
Slično je i u nama bližoj Sloveniji – kamate na stambene kredite su iznosile oko 2,5 odsto, dok su potrošački krediti bili na nešto višem nivou kamate, koje su iznosile između sedam i 7,5 odsto.

Jedna od zemalja u kojoj su potrošački krediti bili na višem nivou od BiH je Grčka, koju je u to vrijeme tresla velika finansijska kriza. Za potrošnju su Grci morali izdvojiti kamatnu stopu od čak deset odsto, dok su stambeni krediti bili niži nego kod nas, za koje su Grci morali platiti kamatu od nešto manje od pet odsto.
I u Slovačkoj su za potrošnju građani morali izdvajati veći iznos na kamate – čak 15 odsto, dok su stambeni krediti bili opterećeni vrlo malim kamatama – od oko dva odsto. U narednom periodu na slovačke stambene kredite kamata je pala na skoro jedan odsto.

Aleksandar Ljuboja, magistar ekonomskih nauka i član SWOT-a, ističe da ima mnogo razloga zbog kojih su krediti u BiH među najskupljim u Evropi.
Ističe da je prvi element određivanja cijene novca trošak kapitala koji banka plaća na tržištu kapitala. Tome, kako ističe, treba dodati rizik zemlje do kojeg se dolazi složenom matematičkom operacijom, a koji govori da je BiH po riziku na dnu Evrope u društvu s zemljama poput Abhazije ili Tadžikistana, jer postoji veliki politički, ekonomski i institucionalni rizik.

“Taj rizik govori koliko strani prodavač kapitala rizikuje ulažući u BiH. Što je koeficijent veći, to je i kamatna stopa viša”, navodi on.

Osim toga, ističe da je za BiH veliki problem što ne postoje alternativni izvori finansiranja poput fondova ili berzi, a pored toga, ističe da u BiH nije iskorišteno vrijeme da se osnuju domaće banke, posebno one koje bi kreditirale izvozne firme.
Na sve ovo, kako ističe, treba dodati i činjenicu da su depoziti i građana i privrede mali, pa banke novac ne mogu nabaviti na domaćem tržištu, koji bi onda mogao donijeti niže stope.

Međutim, Ljuboja upozorava da su ove visoke kamatne stope bile u periodu kad su kamatne stope u Evropi bile niske.
S obzirom na to da se u Evropi i Americi očekuje rast kamatnih stopa, to znači da će i kamate u BiH i dalje rasti.

Razlozi za “paprene” kredite u BiH:
 visok rizik zemlje
nerazvijeno finansijsko tržište
nepostojanje domaćih banaka
nizak nivo depozita na domaćem tržištu

Kamate na kredite u eurozoni (2012 – 2014)
4,9 – 6 odsto potrošački
2,5 – 3,5 odsto stambeni

Kamate na kredite u Njemačkoj (2012 – 2014)
Oko pet odsto potrošački
2,13 – 3,46 odsto stambeni

Kamate na kredite u Austriji (2012 – 2014)
Oko 4,5 odsto potrošački
2 – 2,5 odsto stambeni

Kamate na kredite u Sloveniji (2012 – 2014)
7 – 7,5 odsto potrošački
2,5 – 3,5 odsto stambeni

Kamate na kredite u BiH (2012 – 2014)
7 – 9 odsto potrošački
6 – 7 odsto stambeni.

Izvor: www.biznis.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com