Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Veoma često se direktori, menadžeri, obrtnici zamaraju tražeći informacije kako su poslovali, zbrajajući i oduzimajući prihode, naplaćenu realizaciju, troškove, procjenjujući imovinu i sl.
Mnogi od njih ne znaju da se informacije za upravljanje njihovim poslovanjem u dobrom dijelu nalaze upravo u računovodstvenim evidencijama.

Samo treba tražiti, odnosno, znati šta tražiti.
I pored toga, naravno, računovođa treba znati koje informacije i odakle može i treba dobiti.

Čini mi se da je „ključ“ u komunikaciji sa računovođom i znanju koje informacije prezentovati, jer, finansijski izvještaji se ne sačinjavaju samo za „državu“. Ona je samo jedan od mogućih korisnika, dok vlasnici kapitala imaju najviše interesa za prezeniranim informacijama.

Ne dozvolite da ono što plaćate za računovodstvene usluge bude za „nužno zlo“. Koristite i iskoristite podatke koje ono ima.