Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Mnogi smatraju da nakon završetka određene škole više nikada neće morati učiti ili obučavati se za rad, što je pogrešno.
U današnje vrijeme se sve češće pominje termin cjeloživotno učenje (Lifelong Learning) i to ne samo u zemljama Evropske unije već i u našoj zemlji. Cjeloživotno učenje se definira kao aktivnost učenja tokom cijelog života, sa ciljem unapređivanja znanja, vještina i sposobnosti.
Koncepcija cjeloživotnog učenja nastala je upravo iz razloga što se količina novog znanja svakim danom sve više povećava, dok postojeće znanje sve više i brže zastarijeva.
U kontekstu kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini  cjeloživotno učenje, formalno, neformalno i informalno učenje se definišu na sljedeći način:
Cjeloživotno učenje podrazumijeva integraciju formalnog, neformalnog i informalnog učenja kako bi se stekle mogućnosti za stalno unapređenje kvaliteta življenja.
Formalno obrazovanje je učenje usmjereno od strane nastavnika ili instruktora koje se stiče u obrazovnim ustanovama, a prema nastavnim planovima i programima odobrenim od mjerodavnih obrazovnih vlasti.
Neformalno obrazovanje je organiziran proces učenja i obrazovanja usmjeren ka usavršavanju, specijalizaciji i dopunjavanju znanja, vještina i sposobnosti prema posebnim programima koje izvode organizatori obrazovanja (redovne škole, centri za obuku, kompanije, agencije i slično).
Informalno učenje je neplanirano učenje i sticanje znanja kroz svakodnevne aktivnosti.
Današnja tržišta radne snage zahtijevaju nova zanimanja i neprestano mijenjanje profila vještina, kvalifikacija i iskustva. Nedostaci vještina i njihova neprilagođenost, u segmentu računovodstva i poslovanja uopće, mogu onemogućiti pojedinca da se zaposli.
Iz tog razloga je potrebno tokom cijelog života pratiti i razvijati vlastite radne sposobnosti i vještine.