Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U 90 posto slučajeva za krize u firmama kriv je manadžement koji u poslovanju “srlja” dok ne dođe do bankrota, istaknuto je na seminaru “Upravljanje krizama restrukturiranje i saniranje preduzeća u krizi” koji je u Sarajevu organizirala Vanjskotrgovinska komora BiH.

Profesor Slobodan Lukić s Univerziteta Apeiron rekao je da je posebno važno spriječiti izbijanje krize, jer kada ona nastupi, pristupa se potpuno drugačijem načinu rada.

“Pošto je 95 posto firmi u BiH u nekoj vrsti krize nastojimo im objasniti sve o tim situacijama, od dijagnoziranja krize do metoda za njeno prevazilaženje”, naveo je Lukić.

Pojasnio je da se u slučaju da su dugovi firme veći od njene tržišne vrijednosti pristupa reinženjeringu, kao što se desilo General Motorsu 2009. ili što se sada dešava Agrokoru.

“To je najteži oblik krize i samo pet posto firmi se uspije spasiti kada se nađu u takvoj situaciji”, precizirao je Lukić.

Direktorica Sektora za edukaciju VTKBiH Elma Kovačević-Bajtal naglasila je da kriza preduzeća rezultura negativnim posljedicama u cijeloj privredi, što znači da utiče na nivo zaposlenosti, kupovnu moć potrošača, sklonost ka investicijama i štednji, kao i imidž grane…

Naglasila je da bi upravo zato trebalo veću pažnju poklanjati upravljanju krizom, kako bi se što prije izašlo na zdravu osnovu poslovanja.

Izvor:www.business-magazine.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com