Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Master studij Napredni finansijski menadžment, Ekonomski fakultet u Sarajevu, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu: studenti dobijaju diplomu i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Program studija prilagodjen i polaznicima koji nisu zavrsili ekonomski fakultet (inžinjeri, politolozi, psiholozi, ljekari…). Upis u toku. Sve informacije na tel. 033 564 395 i 033 564 396.
Studenti mogu koristiti usluge biblioteke Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Organizovane su studijske posjete Zagrebu i Dubajiu (berza u Dubajiu), a planira se posjeta i berzi u Frankfurtu.