Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Povodom Međunarodnog dana carine, kojeg obilježavamo 26. januara, koristimo priliku osvrnuti se na događaje koji su istom prethodili.

Osnivačkom sjednicom Vijeća za carinsku saradnju održanom dana 26. januara 1953. godine u Bruxellesu započelo je obilježavanje Međunarodnog dana carine. Na osnivačkoj sjednici sudjelovalo je 17 evropskih država.

Iz godine u godinu, Vijeće za carinsku saradnju imalo je sve više članova, te je 1994. godine promijenilo naziv u Svjetsku carinsku organizaciju (World Customs Organization – WCO), kako bi i samim nazivom jasno bila iskazana transformacija u globalnu instituciju.

Danas ova organizacija broji 182 zemlje članice, među kojima i Bosnu i Hercegovinu koja je stekla to svojstvo dana 04.07.2008. godine.

Međunarodni dan carine svečano se obilježava na različite načine, a Svjetska carinska organizacija svake godine određuje jedno područje djelovanja na koje fokusira rad tokom predstojeće godine.

Predstojeću godinu STO posvetit će sigurnosti poslovnog okruženja, sa sloganom ”Sigurno poslovno okruženje za ekonomski razvoj”.

Kada je riječ o našoj zemlji, 2005. godine uspostavljen je jedinstveni carinski sistem u BiH, čiji su osnovni elementi utvrđeni Zakonom o carinskoj politici BiH, koji se primjenjuje na cijeloj teritoriji BiH, a provodi ga Uprava za indirektno oporezivanje.

Koristimo ovu priliku zaželjeti svim carinskim službenicima sretan Međunarodni dan carine i podsjetiti na važnu i odgovornu ulogu koju carinske službe širom svijeta imaju te stoga vjerujemo da ćemo i dalje ostvarivati pozitivne rezultate i uspješno se boriti protiv svih nezakonitih radnji i prevara.

Izvori:
www.uino.gov.ba
www.wcoomd.org
www.carina.gov.hr