Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Agencija za statistiku BiH od 9. do 22. aprila provodit će Anketu o radnoj snazi, koja će omogućiti praćenje stanja i promjena na tržištu rada Bosne i Hercegovine, odnosno veličina, struktura i obilježja aktivnog i neaktivnog stanovništva.

– U saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku Anketa će se provesti na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko Distrikta BiH – saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

Cilj i svrha Ankete o radnoj snazi je da se dobiju podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u Bosni i Hercegovini i uradi procjena ukupne radne snage.

Anketiranje će vršiti osoblje akreditirano od  Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku  i Republičkog zavoda za statistiku RS u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada (ILO) i metodološkim preporukama Evropskog statističkog ureda (EUROSTAT).

– Statističke institucije BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole građane za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti – navedeno je u saopćenju Agencije za statistiku BiH.

Broj nezaposlenih dobiven putem Ankete o radnoj snazi je jedini međunarodno uporedivi indikator nezaposlenosti u BiH, prenosi Fena.

Izvor: www.biznisinfo.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com