Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Poslovanje danas se značajno razlikuje od poslovanja nekada. Tržišta su otvorena i veća, borba za kupcima je sve teža i od mnogo faktora zavisi visina profita koji će društvo ostvariti.
Poslovno savjetovanje je rješenje za društva koja nemaju dovoljno kadrovskih i tehničkih mogućnosti u određenoj oblasti. CHRONOS je proširio lepezu svojih usluga u segmentu poslovnog savjetovanja.

Poresko savjetovanje

Minimiziranje poreznog rashoda je sasvim logično razmišljanje, naravno, ako je u okvirima poreznih propisa. Nije nemoguća misija, samo treba znati – kako.
Kroz poresko savjetovanje smanjujemo poreske obaveze na minimum. U toku godine planiramo i implementiramo strategiju koja smanjuje poresku izloženost. Uvijek smo u toku sa promjenjivim i kompleksnim pravilima poreske regulative, sa klijentom u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rješenja, a u slučaju poreskih kontrola nastupamo u ime klijenta.
Takođe, podrška smo nerezidentnim preduzećima u procesu imenovanja poreznog opunomoćenika.
Od nas ćete dobiti pravovremene informacije o primjeni propisa o porezu na dodanu vrijednost, porezu na dobit, porezu na dohodak, doprinosima i parafiskalitetima, sve sa ciljem da platite – tačno onoliko koliko trebate. Ni manje, a ni više.

Izrada studije o transfernim cijenama

Ukoliko poslujete sa povezanim licima, trebate znati da je to prilično “klizav” teren i da trebate obezbijediti ili Studiju o transfernim cijenama i Skraćeni izvještaj.
U oba slučaja nas možete angažovati da zajedno i na vrijeme obezbijedite informacije koje trebaju da bi se ispravno i tačno prijavila obaveza poreza na dobit – a to je kraj marta za prethodnu godinu.

Finansijsko savjetovanje

Upravljanje finansijama se vrši upravljanjem novčanim tokovima, a greške koje nastaju u finansijskom menadžmentu mogu da dovedu do negativnih posljedica.
Finansirajte se pametno i sigurno, da obezbijedite pravovremen povrat investicije uz minimalan trošak.
Dobićete savjet kako pribaviti novac uz najpovoljnije uslove, iz kojih izvora investirati i kako osigurati povrat investicije. Pripremićemo zajedno biznis plan i pratiti njegovu realizaciju.

CHRONOS nudi usluge pribavljanja, investiranja i korištenja raspoloživih izvora finansiranja kroz:
– Izradu izvještaja o poslovanju i prijedloga za ostvarivanje bolje produktivnosti, povećanja naplate, racionalizacije troškova poslovanja i sl.
– Due Diligence
– Procjenu vrijednosti imovine i društva
– Definisanje programa za restrukturiranje društva
– Izrada biznis plana
– Finansijsku analizu

IT savjetovanje

Koristimo moderne tehnologije upravljajući njima sopstvenim znanjem i konstantnom edukacijom. Ukoliko je IT podrška loša uspjeh će izostati. 
Imate lošu računarsku opremu, nepouzdanu mrežu i šumu kablova, radite na nestabilnom softveru? Neka to bude prošlost. Projektovaćemo za Vas sigurno IT okruženje i uvesti pohranu na cloud-u.
Zaboravite pretrpanu kancelariju sa dokumentima i registratorima u kojoj nemate dovoljno zraka. Uvođenjem elektroničke pohrane dokumentacije smanjujete troškove administracije.
Stoga možemo slobodno reći da je CHRONOS partner u projektovanju IT sistema za sve oblike industrija i poslova koji se nalaze na našem tržištu. CHRONOS je također partner u izvođenju radova na vašim sistemima i održavanju istih.
Jednostavno rečeno, dovoljno je da znate šta želite, mi smo spremni da željeno projektujemo, implementiramo i održavamo.

Pripremila: Sanela Agačević
Fotografija preuzeta sa:  www.pixabay.com