Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Vijeće ministara BiH je nedavno usvojilo Odluku o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Odluka se trenutno sprema u jezičke verzije, nakon toga te jezičke verzije idu na potpis u Vijeće ministara, potom prema Službenom glasniku BiH.

Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje za poslovni portal Akta.ba kazao je kako primjena navedene Odluke počinje osmog dana od dana obajave u Službenom glasniku BiH. “Očekujemo da bi sve skupa moglo biti završeno do kraja ovog mjeseca”, kaže Kovačević, pojašnjavajući kako će u skladu sa pomenutom Odlukom doći do određenih izmjena kada su u pitanju visine iznosa za koje je predviđeno oslobađanje od plaćanje uvoznih dažbina.

KOLIKO ĆE SE PLAĆATI DADŽBINE?

“Kada lice ulazi u carinsko područje BiH vozilom ili na neki drugi način, trenutno ima pravo na oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na robu koju unose u svom ličnom prtljagu za vlastite potrebe do vrijednosti od 200 KM. Stupanjem na snagu i početkom primjene nove Odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 600 KM”, navodi Kovačević.

Prema trenutnim propisima kada građani BiH dobijaju pakete iz inostranstva, trenutno se oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina vrši na pakete zanemarive vrijednosti do iznosa od 50 KM. Dobra vijest je da stupanjem na snagu i početkom primjene nove Odluke ta vrijednost se povećava do iznosa od 300 KM, ukoliko fizičko lice naručuje robu iz inostranstva i istu plaća prilikom narudžbe. S druge strane oslobađaju se od plaćanja uvoznih dažbina paketi do vrijednosti od 90 KM ukoliko fizička lica iz BiH iste dobijaju od fizičkih lica iz inostranstva bez bilo kakvog plaćanja.

“Kada se radi o gore pomenutoj robi mora biti vidljivo da je ista namijenjena za vlastitet potrebe. Ne smije se raditi o količinama koje bi dale naslutiti da je ta roba namijenjena daljoj prodaji u BiH. U tom smislu prilikom pregleda pošiljki posebno će se voditi računa o vrsti i i količini robe u paketima kako bi oslobađanje ostvarilo zaista samo za one pošiljke gdje je jasno vidljivo da se radi o robi najmijenjenoj za vlastitet potrebe. Sasvim je jasno da će u provjerama biti evidentirana i lica koja konstatno naručuju određenu robu, te će biti izvršene dodatne provjere istih”, pojašnjava Kovačević.

POVEĆANJE NARUDŽBI

Prema podacima UIO u 2017. godini kroz tri carinska referata koji se nalaze kod pošta u Sarajevu, Mostaru i Banjaluci građanima BiH su ukupno pristigla 7.138 paketa koji su obrađeni putem poštansko-carinske deklaracije. Također, pomenuti carinski referati su obradili su i 3.211 JCI-a (jedinstvenih carinskih isprava). Ukupno obračunate i naplaćene uvozne dažbine po osnovu carinjenja pošiljki koje su putem pošte pristigle u BiH u 2017. godini iznose 1.430.906,21 KM.

“U svakom slučaju očekujemo da će povećanje iznosa za oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina uticati na porast broja narudžbi robe preko interneta od strane građana BiH”, zaključuje Kovačević.

Izvor: www.akta.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com