Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Ministarstvo finansija FBiH je i za 2013. godinu objavilo nove i veće osnovice za obračun doprinosa za posebno definisane kategorije obveznika. Napominjem da je ova Odluka važeća od 01.01.2013. godine.
Odluku u cjelosti dajemo u nastavku teksta.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar financija – federalni ministar finansija objavljuje

OSNOVICE
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA
ZA 2013. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, broj 10/08, 9/10 i 44/11) koji utvrđuju dohodak na temelju poslovnih knjiga sukladno članku 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 1.388,00 KM – za slobodna zanimanja,
b) 820,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 442,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.
2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 12. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu sukladno članku 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 694,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 316,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 316,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 316,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.
3. Za obveznike doprinosa iz članka 6. točka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 316,00 KM.
4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2012. godine je 1262,00 KM.
5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: „Službene novine FBiH, br. 107/12“