Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (u daljem tekstu Pravilnik), u Službenim novinama FBiH broj 52/2016 od 6. juna. Izmijenjeni Pravilnik stupa na snagu 15.07. Izmjene se odnose na usklađivanje člana 14. Pravilnika u smislu i u vezi sa novom Uredbom o naknadama troškova za službena putovanja (Službene novine FBiH broj 44/2016) i novim Opštim kolektivnim ugovorom – OKU (Službene novine FBiH, broj 82/2016).

Pomenuta Uredba i OKU su u poreznom smislu promijenili naknade za:
– topli obrok
– regres
– korištenje vlastitog vozila u službene svrhe

Sa objavom oba propisa postavljala su se pitanja: “Šta su sada neoporezivi limiti za isplate naknada koje proizilaze iz radnog odnosa?”.
Sve do objave izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak nije bilo promjena, iz prostog razloga što se raniji Pravilnik (prije izmjena) pozivao na “staru” Uredbu i navodio stope koje se primjenjuju za izračun neoporezivih iznosa toplog obroka i regresa (između ostalog).
Stari neoporezivi iznosi su važeći do 14.07. dok se od 15.07. moraju primjenjivati novi neoporezivi iznosi, bez obzira na koji period se isplata odnosi.
Jedna bitna “stvar” se brka u cijeloj ovoj priči. OKU propisuje MINIMALNA prava zaposlenika, dok Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (kao i Zakon o porezu na dohodak) propisuje NEOPOREZIVE iznose, što su dvije bitno različite kategorije.

Novi neoporezivi iznosi:

Topli obrok je od 15.07. u visini do 1% od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.
Regres je od 15.07. u visini do 50% od prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate.
Naknada za upotrebu vlastitog vozila u službene svrhe je od 15.07. u visini 15% cijene litre benzina BMB 95 na teritoriji BiH, po pređenom kilometru na odobrenoj relaciji.

Da li zaposlenici dobijaju ili gube sa ovim izmjenama?

Neoporezive isplate zaposlenicima predstavljaju manevarski prostor za smanjenje oporezivog dohotka (redovne plaće), time i državnog prihoda, pri čemu se povećava neoporezivi iznos dodatnog primanja za zaposlenika, koji u konačnici dobija isti iznos „na ruke“. Da bi se izbjeglo preljevanje iz oporezivog u neoprezivi dohodak, pribjegava se rješenjima koja su trenutno na snazi u RS i BD, pri čemu se (na primjer) ne oporezuje samo topli obrok koji organizuje u vlastitoj režiji poslodavac, a oporezuje dio koji se isplaćuje u novcu.

Pripremili smo i pojedinačne izmjene Pravilnika, što možete naći na linku – TABELA IZMJENA ČLANA 14 PRAVILNIKA
Izmjene Pravilnika možete naći na linku – Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak

Pripremila: Sanela Agačević
Fotografije preuzete sa: www.pixabay.com

Izvori:
– Pravilnik o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, Službene novine FBiH broj 52/2016 od 6. juna 2016. godine
– Opšti kolektivni ugovor, Službene novine FBiH”, broj 48/2016 od 22. juna 2016. godine
– Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, Službene novine FBiH, broj 44/2016 od 8. juna 2016. godine