Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“, broj 38/17 od 24.5.2017. godine objavljena je izmjena Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dohodak.  Izmjene se odnose na objavu novog Uputstva za sačinjavanje i podnošenje mjesečnog izvještaja MIP-1023, kao i na izmjenu Uputstva za popunjavanje i podnošenje obrasca PMIP-1024.

Ove izmjene stupile su na snagu 25.5.2017. godine.

Novo Uputstvo o sačinjavanju i podnošenju mjesečnog izvještaja MIP-1023 možete preuzeti na sljedećem linku – Uputstvo za sacinjavanje i podnosenje mjesecnog Izvjestaja MIP 1023.

Izvor: www.feb.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Pripremila: Sanela Agačević