Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U “Službenim novinama FBiH”, broj 3/18 od 17.01.2018. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige. Ovim dopunama trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.

Pravilnik stupa na snagu 18.01.2018. godine.

Dopune Pravilnika donosimo u cijelosti u nastavku

Na osnovu člana 25. stav 10) Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA TRGOVAČKE KNJIGE

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige (“Službene novine Federacije BiH”, br. 91/15 i 97/17) u članu 2. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

(3)¸ Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana trgovci pojedinci nisu dužni voditi trgovačku knjigu na malo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor. www.feb.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com