Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Zakonima o računovodstvu i reviziji koji se primjenjuju na teritoriji BiH regulisana je primjena MRS i MSFI, kao i Računovodstvenih standarda za MSP:
a) MRS i MSFI i
b) prateća uputstva, objašenjenja i smjernice koje donosi IASB.

Komisija za računovodstvo i reviziju BiH ima obavezu da prevodi i objavljuje MRS i MSFI, prateća uputstva, objašnjenja, smjernice i načela profesionalne etike. Zakonima o računovodstvu i reviziji, koji su doneseni na nivou entiteta i BD, pojašnjeni su MRS i MSFI.

Odlukom o objavljivanju Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja broj O-1/4-2010 od 28. aprila 2010. godine Savez računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH regulisao je obavezu primjene MRS, MSFI i tumačenja koja su objavljena na web stranici Saveza.

Od stupanja na snagu navedene odluke do 09. februara ove godine MRS i MSFI koji se primjenjuju u BiH se nisu mijenjali. 09. februara su na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih djelatnika FBiH objavljeni ažurirani MRS, MSFI, prateće instrukcije i tumačenja.

Svi MRS, MSFI i prateće instrukcije se mogu naći OVDJE.

Pripremila: Sanela Agačević
Izvor: www.srr-fbih.org