Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08), federalni ministar finansija objavljuje

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2014. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 1.399,00 KM – za slobodna zanimanja,
b) 827,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 445,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.
2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
a) 700,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 318,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 318,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 318,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.
3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 318,00 KM.
4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2013. godine je 1.272,00 KM.

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 101/13 od 20.12.2013. godine