Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Postupanje poreskih obveznika i drugih lica koje vrše promet duhanskih prerađevina prilikom bilo koje promjene cijene duhanskih prerađevina regulisano je odredbama člana 45. stav (3) Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/09 i 49/14), odnosno člana 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine.
Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da su sva lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i duhana za pušenje) dužna na dan početka primjene nove maloprodajne cijene da izvrše popis zaliha ovih duhanskih prerađevina. Popisane zalihe ovih duhanskih prerađevina po novim maloprodajnim cijenama sva lica prijavljuju UIO dostavljanjem popisnih listi u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista.
U skladu sa odredbama člana 45. stav (4) Zakona o akcizama u BiH pri promjeni cijena cigareta u toku 2014. godine pri obračunu razlike akcize za uplatu vrši se utvrđivanje samo razlike proporcionalne akcize (po stopi od 42%) dok se utvrđivanje razlike specifične akcize ne vrši s obzirom da je ista određena u iznosu koji se primjenjuje za cijelu 2014.godinu.