Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Udruženje računovođa i revizora Federacije BiH u saradnji sa konsultantskom kućom FEB d.d. Sarajevo, organizira sedamnaesti Međunarodni Simpozij koji će se i ove godine održati u Neumu, u periodu 18- 20. septembra na temu: U susret promjenama.
Cilj Simpozija je okupiti stručnjake iz oblasti finansija, računovodstva i revizije, ekonomske teoretičare i praktičare, predstavnike državne administracije i regulatornih tijela, poduzetnike, te pripadnike računovodstvene profesije kojima je skup i posvećen. Kroz niz zanimljivih tema i komentara iz područja finansija, računovodstva i revizije namjera nam je nadograditi i proširiti postojeća znanja svih učesnika. Računovodstvo je profesija koja u stvarnosti podjednako pripada ekonomistima, pravnicima, menadžerima, političkim čelnicima, naučnicima – jednostavno svima.
Simpozij se priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 10 bodova.

U SUSRET PROMJENAMA

Grand Hotel Neum, 18 – 20. septembar 2014. godine

PROGRAM SIMPOZIJA

1. Kemal Kozarić
Potencijalni rizici za finansijsku stabilnost u BiH
2. Ljubo Jurčić
Članstvo i pristupanje EU
3. Miro Džakula, Bojan Danon
Neodrživost budžeta u BiH – preporuke za stabilizaciju
4. Belma Čolaković
Monetarna politika kao bitan element ekonomske politike u BiH – stanje i perspektive
5. Ljerka Marić
Strateški pravci razvoja BiH – gdje smo i kakvi su trendovi?
6. Milić Simić
Valutna klauzula kod ugovora o kreditu
7. Vedad Silajdžić
Pravni mehanizmi kao stvaranje konkurentskih prednosti
8. Hajrudin Hadžimehanović
Mogući pravci reformi direktnih poreza u FBiH
9. Slobodan Vidaković
Vraćanje izvornim zahtjevima od računovodstva i revizije – paradigma pouzdanog finansijskog uzvještavanja
10. Danimir Gulin
Zadaci računovodstvene profesije u malim poduzećima u okviru standarda i direktiva
11. Ibrahim Okanović
Inovacije i rukovođenje revizorskim institucijama u 21. stoljeću
12. Željko Šain
Kakva je spremnost industrije osiguranja za promjene
13. Silvije Orsag
Korporacijsko upravljanje i stimulacija menadžera
14. Alija Aljović
Budžetske reforme kao dio mjera za sprovođenje finansijske konsolidacije
15. Sanela Agačević
Koji stepen odgovornosti i sigurnosti ima računovodstvena profesija u BiH?
16. Fuad Balta
Nova rješenja za efikasniju registraciju i finansijsku konsolidaciju poslovnih subjekata u FBiH
17 Amir Karalić
Mjerenje učinkovitosti porezne administracije
18. Dinka Antić
Nova pravila oporezivanja “usluga na daljinu” od 2015. u funkciji kreiranja jednostavnijeg i pravednijeg sistema PDV-a u EU
18. Adnan Rovčanin, Amir Topalović
Finansijske inovacije (izvedenice) i mogućnosti primjene u zemljama u tranziciji
20 Džafer Alibegović
Tržiste kapitala u BiH i regiji – postkrizne perspektive razvoja
21. Damir Zaklan
Nestandardna monetarna politika u savremenom svijetu
22. Mersud Ferizović
Globalne promjene i promjene na finansijskim tržištima: uticaj na privredni razvoj i razvoj finansijskih tržišta
23. Đinita Fočo
Primjena novog Zakona o javnim nabavkama i utjecaj na trenutno stanje u ovoj oblasti
24. Velma Pijalović
Mogući pravci reformi u zdravstvenom sektoru BiH
25. Zijad Krnjić
Pravci reformi penzijskog sistema u FBiH u narednom periodu
26. Meliha Bašić, Ševala Isaković-Kaplan
Posljedice neažuriranja MRS i MSFI u FBiH
27. Jozo Sović
Elektronsko poslovanje i računovodstveno znanje – sinergija nove menadžerske ekonomije
28. Igor Živko
Globalne promjene u financijskom okruženju – izazovi računovodstvu
29. Boris Tušek
Aktualna pitanja djelovanja interne revizije kao instrumenta korporativnog upravljanja
30. Reuf Kapić
Opravdanost – ne opravdanost primjene koncepta fer vrijednosti i revalorizacije u Bosni i Hercegovini
31. Lajoš Žager, Sanja Sever
Specifičnosti zakonske revizije subjekata od javnog interesa
32. Josipa Grbavac
Trendovi u izvještavanju poslovnih subjekata
33. Jozo Piljić
Modeli za predviđanje poslovnih poteškoća
34. Ramiz Kikanović
Računovodstvena struka u funkciji unapređenja korporativnog upravljanja

INFORMACIJE O SIMPOZIJU

Naknada za učešće: 290,00 KM (sa PDV-om)
Prijave za učešće:
FEB d.d. Sarajevo ili
Udruženje-Udruga računovođa i revizora FBiH
M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo
Tel.: 215-802, 210-714 i 214-874
Fax: 204-676
e-mail: feb@feb.ba
Prisustvovanje Simpoziju moguće je uz predaju kopije virmana plaćene naknade ili plaćanjem gotovinom na samom Simpoziju
Računi za uplatu FEB d.d. Sarajevo
Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
UniCredit Bank d.d. Mostar 3389002207884134
Nova banka A.D. 5550050000940673
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
Smještaj i prevoz
Troškove smještaja i prevoza snose sami učesnici
Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti kod:
Grand Hotel Neum
Tel: 036/880-222 i 880-011
e-mail: prodaja@hotel-neum.com
Prevoz obezbjeđen autobusima
Rezervacije i dodatne informacije možete izvršiti na telefone:
Sarajevo 033/215-802