Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izradilo je prednacrt Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.

Prednacrt Zakona pored niza mjera donosi i kaznene odredbe. Stoga je Zakonom definisano daće se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00 KM kazniti obrtnik ili lice koje obavlja srodnu djelatnost ako: ne obavlja obrt ili srodnu djelatnost kao dopunsko zanimanje isključivo svojim radom, obrt ili srodnu djelatnost obavlja sezonski u vremenu u kojem nije registriran za sezonsko obavljanje djelatnosti, ne istakne firmu pod kojom obrt ili srodna djelatnost posluje, ne izloži na vidnom mjestu rješenje kojim se odobrava obavljanje obrta ili srodne, odobrenu djelatnost ne obavlja kvalitetno u skladu sa zakonima, propisima, dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, na vidnom mjestu ne istakne cjenovnik svojih proizvoda, odnosno usluga na način dostupan kupcima, odnosno korisnicima usluga i istih se ne pridržava, na vidnom mjestu ne istakne radno vrijeme i istog se ne pridržava.

Također, kazne za obrtnike su predviđene i ukoliko kupcu, odnosno korisniku usluga ne izdaju račun o prodatoj robi, odnosno izvršenim uslugama.

Ministarstvo poziva javnost da svoje komentare i prijedloge mogu slati na komisija@fmrpo.gov.ba. Rok za dostavljanje prijedloga i sugestija je 20. 03. 2018. godine.

Izvor: www.akta.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com