Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Na web stranici Saveza računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o objavljivanju i primjeni MSFI. Ovom Odlukom prolongiran je rok za primjenu MSFI 16 – Najmovi na izvještaje koji se odnose na period koji počinje od 01.01.2019. godine ili kasnije.

Izvorni tekst Odluke možete preuzeti OVDJE.

Izmjenu Odluke dajemo u nastavku teksta:

U skladu s odredbama čl. 1., 2., 3. Zakona o računovodstvu i reviziji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 42/04), čl. 2., 33. i 73. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09), Odluke o ovlaštenjima za prijevod i objavljivanje, broj: 2-11/06 od 10.3.2006. godine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 81/06) i čl. 6. i 25. Statuta Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine, ugovora između IFRS fondacije i Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije BiH, Upravni odbor Saveza računovođa, revizora i financijskih djelatnika Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 7. 11. 2017. godine donio je sljedeću:

O D L U K U
O IZMJENI ODLUKE O OBJAVLJIVANJU I PRIMJENI
MEĐUNARODNIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.
U Odluci o objavljivanju i primjeni međunarodnih standarda financijskog izvještavanja („Službene novine Federacije BiH“, broj 55/17), na kraju članka 3. točka se zamjenjuje zarezom, te se dodaje tekst: „osim MSFI 16 – Najmovi koji će se primjenjivati pri izradi financijskih izvještaja koji se odnose na razdoblja koja počinju od 1.1.2019. godine ili kasnije“.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Broj: O-PS-1/11-2017
Mostar, 7. 11. 2017.
Predsjednik Upravnog odbora
Augustin Mišić

Izvor: www.feb.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com