Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je jučer u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo (CIN) organizovao konferenciju Perspektiva reforme javne uprave u BiH, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja percepcije građana o radu javne uprave, ali i ključni nalazi i preporuke iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, javnih finansija, te transparentnosti, odgovornosti i integriteta.

Nalazi iz Percepcije javne uprave u BiH za 2017. godinu pokazuju da većina građana smatra da je kvalitet usluga javne uprave isti kao i prije pet godina, tj. i dalje više od 50% građana nije zadovoljno pruženim uslugama. Građani uglavnom ističu da su nezadovoljni dužinom trajanja procedura, kao i da je postupak pred institucijama komplikovan, dok oni koju su zadovoljni ističu kako su službenici ljubazni, informisani i profesionalni.

Zabrinjava i to što veliki broj ispitanika smatra da će na reformske procese uticati politika. Više od dvije trećine građana ne zna ništa o reformi javne uprave, ili su malo upoznati sa njenim dometima. Zanimljivo je da je i u 2017. godini, isto kao i u 2014. godini, većina ispitanih istakla kako znaju za primjere da se neko iz njihove okoline zaposlio u javnoj upravi na netransparentan način. Vidljiv je i rast uvjerenja građana da klijentelizam i nepotizam predstavljaju ključne kriterije pri zapošljavanju u javnoj upravi (sa 53% na 64,5%).

Nalazi iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, javnih finansija, transparentnosti, odgovornosti i integriteta, koji analiziraju različite reformske aspekte, pokazuju da u 2017. godini nije bilo značajnog napretka. Tamo gdje postoje određeni pomaci to su sporadični rezultati koji uglavnom nisu izraz strateških reformskih opredjeljenja. Na konferenciji je posebno naglašeno da je BiH bez Strategije reforme javne uprave od kraja 2014. godine, kao i da je pod hitno potrebno usvojiti novi strateški okvir.

Pored toga, nalazi TI BiH i poslije četiri godine praćenja reformskih aktivnosti ukazuju na to da ključne institucije još uvijek nisu osposobljene u potpunosti sprovesti planirane reforme. Javna uprava je i dalje glomazna, neefikasna, a njen rad je netransparentan i pod presudnim uticajem tekućih političkih prilika.

Izvor: www.akta.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com