Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Koliko god je važno ulaganje novca u nabavku robe ili u što bolje i kvalitetnije pružanje neke usluge, isto tako je važno i to kako će saznanje o toj robi ili usluzi doći do kupaca. Da li će kupac ranije ili kasno saznati za tu robu ili uslugu, kako će reagovati na reklamu, i još bolje pitanje – kada će reagovati na reklamu kupovinom.

Reakcija potencijalnog kupca na reklamu jeste jedan od elemenata koji će nas opredijeliti da li smatramo da je naša reklama trošak ili investicija. Kada kažem trošak ili investicija mislim na sljedeće: „Kada se treba (i može) očekivati efekat povećanja prodaje (i prihoda)?“

U stvarnom životu velikog broja menadžera, vlasnika, poduzetnika, preovladava mišljenje da je taj period relativno kratak u odnosu na period emitovanja reklame, odnosno, da se efekat može (i treba) očekivati odmah. Npr. često se čuje konstatacija: „Platio/la sam reklamu, a nije se povečala prodaja“, što je pogrešno. Efekat reklame se treba očekivati u dužem vremenskom periodu, a ne kraćem, i to je razlog (između ostalog), zašto se treba smatrati da je reklama investicija (u računovodstvenom jeziku – dugoročna imovina, tj. nematerijalno sredstvo), a ne trošak.
Da bi se očekivao dugoročniji efekat od reklame, potrebno je da ona, prije svega, bude kvalitetna i prihvatljiva segmentu naših kupaca. Evo nekoliko načina kako se reklamirati i tako poboljšati svoje poslovanje:

  • Reklamiranje putem intreneta

Prednosti reklame putem interneta su brojne. Troškovi su relativno niži, a reklama je duže vremena dostupna, sadržaj reklame se može mijenjati i plasirati poruka većem broju potencijalnih kupaca.
Više nije pitanje da li će preduzeće koristiti reklamu na internetu ili ne, već je pitanje vremena kada će ga početi koristiti, jer ako želi da bude konkurentno na tržištu bez reklamiranja na internetu to će teško postići.
Prvo što treba jeste vlastita web stanica. Što je veći broj posjetioca stranice je veća mogućnost da neki od tih posjetioca postanu korisnici kupci. Posjetioci na stranicu se mogu privući kreiranjem i objavljivanjem zanimljivih i poučnih sadržaja, davanjem savjeta, reklamiranjem proizvoda ili usluga koje nudite. Cijene izrade web stranice su u jednom dosta širokom rasponu. Odlučite li se za web stranicu na osnovu gotovog template-a , zapravo plaćate samo unos sadržaja (slika i tekstova) u već gotov proizvod. Ukoliko želite da vaša stranica bude unikatna onda će vas njena izrada koštati otprilike minimalno 500 – 600 KM.
Pored kreiranja web stanice je potrebno i korisno biti prisutan na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twiter, LinkedIn jer se i pomoću njih može povećati posjećenost web stanice. Cijena oglašavanja na Facebook-u je relativno niska, opet u zavisnosti šta se želi postići. Jedna od prednosti jeste upravljanje budžetom reklame. Praktično se plaća samo kada korisnik klikne na  oglas, a cijena klika može iznositi najmanje 0.01 $, a najviše koliko želite.

  • Reklame u novinama, TV i radio reklame

Nešto skuplji način oglašavana od interent oglašavanja su reklame u novinama, televizijske i radio reklame. Reklamiranje na privatnim TV kućama košta na mjesečnom nivou minimalno 3.000 KM za 10 sekundi reklamiranja jednom dnevno, a maksimalno 18.000 KM za 10 sekundi reklamiranja jednom dnevno, zavisno od termina reklamiranja.
Reklamiranje na radio stanicama je, ukoliko se reklamirate 3 puta dnevno po 20 sekundi u terminu od 13 do 19 sati, na mjesečnom nivou u prosjeku 1.350 KM.
Oglašavanje u dnevnim novinama omogućava prenošenje potpunijih i preciznijih informacija. Reklama u dnevnim novinama, na mjesečnom nivou, u prosjeku 1.400 KM, što zavisi od velikičine oglasa, reklame ili promotivnog teksta.

  • Ostali načini oglašavanja

Postoje i drugi načini oglašavanja koje se može koristiti. Jedan od novijih načina oglašavanja na našim prostorima je oglašavanje putem pošte, pri čemu se osmisli i dizajnira reklama, štampa, kovertira i šalje na veliki broja adresa potencijalnih korisnika (npr. reklamni letak i sl.).
Reklamni paneli, plakati I bilboardi također mogu odigrati značajnu ulogu. Njihova cijena varira od mnogo faktora, kao sto su veličina, materijal od kojeg su napravljeni, lokacija na kojoj su postavljeni itd. Zakup bilboarda u na mjesečnom nivou u BiH minimalno košta 200 KM.

Oglašavanje može biti dosta skupo, ali ga treba posmatrati kao investiciju koja će se vratiti u budućem periodu, i to ne nužno u kratkom roku. Teško da će se efekti reklamiranja vidjeti odmah. Bitno je da potencijalni kupci saznaju za proizvod ili uslugu, pa ako i postanu odmah kupci, kvalitetna i dobro osmišljena reklama ostavit će traga, i potencijalni kupac će postati kupac možda godinu ili dvije poslije reklamiranja.

Izvori:
www.rsg.ba
www. hayat.ba
www.facebook.com