Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Porezna uprava Federacije BiH obavještava obveznike podnošenja poreznih prijava – pravna lica, poduzetnike i građane da su dužni u propisanim rokovima podnijeti porezne prijave za 2013. godinu.
Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima (obrazac GIP – 1022) za 2013.godinu poslodavac/isplatilac podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH prema svom sjedištu do kraja februara 2014. godine.
Godišnja prijava dohotka od zajedničkog obavljanja djelatnosti (obrazac GPZ – 1052) za 2013.godinu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH na propisanom obrascu do kraja februara 2014. godine.
U istom roku podnosi se i Specifikacija za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053) za obveznike koji obavljaju zajedničku djelatnost.
Godišnju prijavu poreza na dohodak (obrazac GPD – 1051) za 2013.godinu fizičko lice/obveznik poreza na dohodak podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH do 31. marta 2014. godine.
Uz obrazac GPD-1051 obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost (osim zajedničke djelatnosti) u istom roku podnose i Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (obrazac SPR-1053).
Također, do kraja marta 2014. godine obveznici koji izdaju imovinu u zakup uz obrazac GPD-1051, dužni su priložiti Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine (obrazac PRIM-1054) koji se odnosi na 2013. godinu.
P
rijava poreza na dobit za 2013. godinu (obrazac PR-PD) podnosi se nadležnoj poreznoj ispostavi prema sjedištu pravnog lica do 31. marta 2014. godine.

Izvor: Porezna uprava FBiH, LINK