Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ u Sarajevu u okviru programa općeg obrazovanja odraslih realizirao je besplatni dvodnevni seminar „Male tajne računovodstva“.

„Male tajne računovodstva“ je prvi seminar iz oblasti računovodstva realiziran za članice Centra i sve druge zainteresirane osobe realiziran u saradnji sa Sanelom Agačević, certificiranom računovotkinjom i revizorkom. Realiziran je u Nahlinoj multimedijalnoj sali 22. i 30. marta 2014. godine od 12 do 17.30 sati. Ova edukacija pružila je mogućnost stjecanja novih znanja iz osnova računovodstva, s konkretnim i slikovitim primjerima, polaznicama koje žele pokrenuti vlastiti biznis, biti uspješne zaposlenice ili studentice.

Prvi dan seminara polaznice su se imale priliku upoznati s osnovnim oblicima poslovanja, detaljnim koracima osnivanja obrta i firme, troškovima postupka osnivanja, kao i prednostima i nedostacima osnivanja obrta ili firme. Pojašnjen je način funkcioniranja spomenutih oblika poslovanja, osnovnim pravnim propisima kojima se regulira njihov položaj i obaveze, te minimalnim tehničkim i drugi uvjetima za obavljanje djelatnosti.

Polaznicama je pojašnjen pojam poreza i porezni sistem u BiH, osnovni termini u poreznim sistemima, te podjela poreza na indirektni i direktni porez. Poseban akcent je stavljen na porez na dodatnu vrijednost, porez na dobit i poreze iz radnih odnosa, gdje je detaljno pojašnjen obračun svakog pojedinačnog poreza.

Drugi dan seminara bio je rezerviran za konkretne i praktične primjere komercijalnog poslovanja, koji je obuhvatio prijem i izradu internih i eksternih dokumenata, funkcioniranje platnog prometa, blagajničko poslovanje, način podmirenja međusobnih novčanih obaveza bez upotrebe gotovog novca, ustupanje potraživanja ugovorom, te osnovne pojmove i vođenje poslovnih knjiga.

Iako je bio veliki interes za pohađanje seminara, kako bismo osigurali kvalitet rada s polaznicama seminar je imao ograničen broj mjesta, a uspješno ga je pohađala 31 polaznica, od preko 80 prijavljenih osoba.

Izvor: nahla.ba