Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U svijetu se danas obilježava Svjetski dan socijalne pravde koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila usvajanjem rezolucije  20. februara 2007. godine.

Tekst rezolucije apeluje na sve države svijeta da svoje privredne sisteme grade na osnovama pravičnosti, jednakosti i međusobne odgovornosti, a sa ciljem iskorjenjivanja siromaštva, osiguranja dostojanstva na radu i ravnopravnosti spolova te postizanja socijalne sigurnosti i pravde za sve.

Socijalna pravda je danas u BiH ugrožena objektivnim uticajem ekonomske krize, kao i političke situacije. Bolna je činjenica da je većina građana BiH u zoni siromaštva, apsolutnog ili relativnog. Zvanična statistika pokazuje da je većina radnika i penzionera u zoni siromaštva, a kada se ovome dodaju nezaposleni, kao i primaoci socijalne pomoći, dobije se potpuna socijalna slika u zemlji.

Svjetski dan socijalne pravde, zbog svega navedenog, prilika je da osvijestimo značaj posvećenosti ciljevima kao što su rast životnog standarda građana, rast plata i penzija, te adekvatni, fokusirani i efektivni socijalni programi, jer u suprotnom ovaj nivo socijalne napetosti prijeti ozbiljnom destabilizacijom cijelog sistema.

Zato vrijeme koje je pred nama usmjerimo prema ulaganju napora za društvo u kojem je čovjek na prvom mjestu, društvo socijalne pravde i jednakosti.

www.un.org
www.n1info.com