Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Prva stručna e-Business konferencija u Banjaluci održana je 23. i 24. septembra 2014. godine u Hotelu „Bosna“. Osnivač je Elektrotehnički fakultet Banja Luka sa Privrednom komorom Republike Srpske i Agencijom za bankarstvo Republike Srpske.
Konferencija je okupila autore iz regije sa više od 200 učesnika iz različitih privrednih područja i bankarskog sektora.

Svrha Konferencije je odgovoriti na osnovno pitanje: Kako sveobuhvatno urediti područje elektronskog poslovanja (u privatnom sektoru, javnoj upravi, akademskoj zajednici) te ubrzati razvoj e-Business-a da bi se postigli vrlo veliki efekti i na privredu i na javni sektor?

Glavne teme konferencije obuhvataju sljedećih pet područja:

  • strategija e-Business-a od e-narudžbe do e-računa i e-plaćanja;
  • e-Business procesno vođen BPM-om (B2B, B2G, B2C);
  • uloga javne uprave u skidanju barijera u primjeni e-Business-a;
  • ICT tehnologije i metodologije za e-Business;
  • kako rukovodstvo privrednog društva i banke pokreće i ubrzava primjenu e-Business-a.

CHRONOS doo Zenica su na konferenciji predstavljali koautori Neven Miličević i Sanela Agačević, sa temom “Strateški efekti e-Business-a na privredu sa akcentom na Mala i srednja preduzeća“.

Prezentacije svih autora mogu se naći na LINKU.

U nastavku je mini foto galerija sa Konferencije.