Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine priopćio je da već nekoliko godina upozorava na to da minimalna plata mora biti usklađena sa minimalnim životnim troškovima, te da trenutno stanje u Bosni i Hercegovini predstavlja kršenje osnovnih normi i principa zagarantiranih, između ostalog, i Općom deklaracijom Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, te Konvencijom Međunarodne organizacije rada 131. o minimalnoj plati.

”Da smo u pravu govore i napomene Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ekonomsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda, a koje su date na Drugi porodični izvještaj o Bosni i Hercegovini. Odbor je, također, izrazio duboku zabrinutost što poslodavci ne poštuju svoje zakonske obveze prema svojim zaposlenicima, samovoljno otpuštaju zaposlenike ili ne plaćaju plate ili doprinose za socijalno osiguranje na vrijeme. Posebno je istaknuto da je neprihvatljivo da poslodavci zanemaruju svoje zakonske obveze prema trudnicama i ženama koje su na porodiljnoj odsutnosti”, navedeno je u priopćenju.

Iz SSSBiH navode da, s obzirom na to da već nekoliko mjeseci uporno pozivaju Udruženje poslodavaca FBiH da nastave pregovore oko Općeg kolektivnog ugovora, i da minimalna plata bude 620 KM, očekuju da će njihovi socijalni partneri reagovati na napomene Odbora za ekonomska, socijalna i kulturna prava ESV-a Ujedinjenih naroda i da će se potruditi da u svojim kompanijama otklone navedene nedostatke. Naglašavaju da se to posebno odnosi na napomenu broj 20. u kojoj stoji “Odbor je zabrinut zbog toga što poslodavci ne dozvoljavaju da se zaposlenici pridružuju sindikatima, kao i zbog činjenice da zaposlenici nisu zaštićeni od osvetničkog ponašanja ukoliko se pridruže sindikatima”.

”Dakle, ESV UN potvrđuje ono na što smo mi u sindikatu odavno upozoravali, a to je kontinuirano kršenje Konvencije 87. Imajući u vidu da Bosna i Hercegovina ove godine treba podnijeti novi periodični izvještaj, te da smo do sada trebali kao država ispraviti nedostatke navedene o spomenutom dokumentu UN-a, ne možemo a da ne budemo ogorčeni jer umjesto da napredujemo, mi kao društvo i država nazadujemo, prava se sve više krše, tako da smo danas u situaciji da je Udruženje poslodavaca FBiH otkazalo Opći kolektivni ugovor, da ne žele pregovarati, uslijed čega dolazimo u poziciju da neće postojati nijedan pravni akt koji reguliše pitanje minimalne plate’‘, priopćeno je iz SSSBiH.

Izvor: www.poslovnenovine.ba
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com