Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Business Leader Conference je održana 27.01.2017. u Sarajevu. Osim razmjene iskustava, kontakata i druženja imali smo priliku upoznati se sa postojećom situacijom u segmentu biznisa, koji je pod velikim uticajem politike, socijalno-ekonomske situacije, te izazovima i prilikama u lokalnom okruženju.
Na konferenciji su prisustvovali i predavali brojni eksperti različitih privatnih firmi, NGO, ali i ambasada koji su prisutnima približili biznis situaciju i pružili materijal za diskusiju.

Istaknuti su problemi korupcije, gdje je Bosna i Hercegovina na 76. mjestu, problem nezaposlenosti gdje smo rekorderi, te problem javnog sektora koji koristi 50% bruto domaćeg proizvoda.

Temama su se obuhvatili i start-upovi kao jedan od mogućih načina za pokretanje vlastitog biznisa, te se ukazala važnost stalne potpore istim. Start-upovi predstavljaju put kojim bi se osobe sa idejama mogle osamostaliti, te poboljšati stanje na tržištu rada, ali i smanjiti zainteresovanost za zapošljavanje u javnoj upravi.

Pripremila: Sukejna Čaplja