Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Obzirom da već duži vremenski period mali i srednji obveznici u BiH iskazuju povećane zahtjeve za povrat PDV-a i poreski kredit, Sektor za poreze će nakon obrade podnesenih poreskih prijava za mjesec mart 2017. godine, izvršiti pojačan inspekcijski nadzor PDV malih i srednjih obveznika koji su u prethodnim periodima iskazali zahtjeve za povrat PDV-a i

Pročitaj više

Uprava za indirektno oporezivanje od 09.03.2017. godine je pustila u rad novu infomatičku aplikaciju za carinjenje pošiljki naručenih putem interneta. Nakon uočenih nepravilnosti od određenih fizičkih lica koja su zloupotrebljavala sistem narudžbi robe putem interneta i dovođenja drugih korisnika u nezavisni položaj, Uprava za indirektno – neizravno oporezivanje je pripemila i sutra pušta u rad novu

Pročitaj više

Način utvrđivanja oporezive dobiti propisan je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 15/16) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 88/16). Obračun poreza na dobit se vrši u postupku poreznog bilansiranja, tako da se “računovodstveni” poslovni rezultat “svodi” na oporezivu dobit ili na porezni gubitak. U

Pročitaj više

U „Službenim novinama FBiH“, broj 9/17 od 08.02.2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. U nastavku donosimo izmjene i dopune Pravilnika: Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne

Pročitaj više

Halal zadnjih godina postaje trend kako u svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini i regionu. Slobodno možemo reći da je aktuelna utrka za dobivanjem halal certifikata do kojeg se može doći ako se ispune potrebni uslovi. Prema zvaničnim podacima Agencije za certificiranje halal kvalitete u BiH, sa početkom 2017. godine u BiH su certificirane

Pročitaj više

Predstavnici Finansijsko-informatičke agencije (FIA) Federacije BiH i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF) Republike Srpske jučer su u Sarajevu razgovarali o unapređenju saradnje u svim segmentima rada dviju entitetskih agencija. Posebno je istaknuta važnost registara finansijskih izvještaja i jedinstvenih registara računa dviju agencija, te njihovog povezivanja radi dobijanja relevantnih finansijskih podataka na nivou

Pročitaj više