Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U Službenom listu Federacije BiH objavljen je Kolektivni ugovori koji su potpisali Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH.
Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se: plaće, najniža satnica i najniža plaća, povećanje plaće, sadržaj granskih kolektivnih ugovora, djelovanje i uslovi rada sindikata, pravila o postupku kolektivnog pregovaranja i zaključivanja kolektivnih ugovora, sastav i način postupanja tijela ovlaštenih za mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova, postupak raskidanja ovog kolektivnog ugovora, trajanje i važenje ovog kolektivnog ugovora, te štrajk.
U toku su pregovori o granskim kolektivnim ugovorima koje vode predstavnici Pregovaračkog tima vlade, resorosnih ministarstava i sindikata.
Vođeni su pregovori o granskim ugovorima za oblasti šumarstva, prerade drveta i papira BiH, željeznica, rudnika, zdravstva, te srednjeg obrazovanja.
Naredne sedmice počet će pregovori o granskim ugovorima za djelatnosti energetike, telekomunikacija, poštanskog saobraćaja i državne službe.
Opći kolektivni ugovor u nastavku možete pročitati u cjelosti  – OPSTI KOLEKTIVNI UGOVOR – NOVI

Fotografija preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net
Izvor: www.indikator.ba