Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Vlada FBiH upoznata je s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna za prva tri mjeseca 2016. godine, rađen na osnovu financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova (deset kantonalnih službi za zapošljavanje i zavoda zdravstvenog osiguranja, tri kantonalne Direkcije za ceste, MIO, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH).
U izradi ukupne bilance prihoda i rashoda svih institucionalnih jedinica Federacije BiH, konsolidacijom su iz ukupnih zbirnih prihoda i rashoda isključeni svi prihodi i rashodi koji predstavljaju međusobna transferna primanja i davanja među različitim razinama vlasti.
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj – ožujak 2016. godine iznose 1.694,7 milijuna KM, što je za 77,4 milijuna KM ili za 4,8 posto više u odnosu na isto razdoblje predhodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 21 posto.
Ostvareni prihodi od poreza iznose 1.488,3 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju s 87,8 posto. U odnosu na razdoblje siječanj – ožujak 2015. godine, njihovo ostvarenje je veće za 53,8 milijuna KM ili 3,8 posto, a u odnosu na plan ostvareni su s 22,9 posto. Ukupni rashodi su od siječnja do ožujka iznosili 1.564,2 milijuna KM, što je za 68,8 milijuna KM ili za 4,6 posto više u odnosu na isto lanjsko razdoblje, a ostvarenje u odnosu na plan je 20,7 posto.
Posmatrajući ukupan financijski rezultat za razdoblje 1.1.-31.3.2016. godine, Proračun Federacije BiH ostvario je deficit od 13,6 milijuna KM, na kantonalnoj razini ukupan suficit  iznosi 33,2 milijuna KM, a na općinskoj je suficit 52,8 milijuna KM. Ukupan financijski rezultat sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi FBiH) je ostvario deficit od 66,5 milijuna KM.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: www.akta.ba