Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“, broj 33/16 od 29.4.2016. godine, objavljen je Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim Pravilnikom se propisuje način uplate javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14, 20/15, 44/15, 53/15, 73/15, 96/15, 102/15, 11/16 i 18/16).
„Novi“ Pravilnik stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. 30.4.2016. godine.

Izvor: feb.ba
Fotografija preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net