Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“ broj 88/16 od 09.11.2016. godine, objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ovim Pravilnikom se uređuje utvrđivanje porezne osnovice, procedure utvrđivanja i naplate poreza, procedure za ostvarivanje prava na porezne poticaje, oblik, sadržaj, načine i rokove dostavljanja obrazaca poreznih prijava i druga pitanja od značaja za primjenu Zakona o porezu na dobit.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 17.11.2016. godine.
Pravilnik možete preuzeti OVDJE.
Skrećemo pažnju na novembarski seminar, u organizaciji FEB d.d. Sarajevo, na kojem će se detaljno tumačiti odredbe novog Pravilnika sa stanovišta porezno (ne)priznatih rashoda, poreza po odbitku, amortizacije, pozajmice, poreznih kontrola… Program seminara pogledajte OVDJE.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: feb.ba