Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“, broj 48/16 od 22.6.2016. godine, objavljen je Zakon o finansijskom poslovanju.
Poduzetnik je obavezan, po novom Zakonu o finansijskom poslovanju, najkasnije u roku od 60 dana od nastanka nelikvidnosti poduzeti mjere finansijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti.
Donošenjem ovog Zakona doprinijet će se ispunjavanju obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Cilj je da se zakonski uredi izvršenje novčanih obaveza u poslovnim (komercijalnim) transakcijama kao i u transakcijama po osnovu zaključenih ugovora o projektiranju i izvođenju javnih i građevinskih radova, što bi osiguralo pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, a time i poticanje konkurentnosti posebno malih i srednjih preduzeća.
Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa odredbama Direktive 2011/07/EU Europskog parlamenta i Vijeća Europe o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u trgovačkim ugovorima.
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“, a počet će se primjenjivati nakon isteka šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Zakon o finansijskom poslovanju možete pročitati u cijelosti – ZAKON O FINANSIJSKOM POSLOVANJU FBiH

Pripremila: Sukejna Čaplja
Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com