Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“ broj 04/17 od 20.01.2017. godine, objavljene su osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2017. godinu.
Osnovice donosimo u nastavku teksta…
Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu s članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
1.405,00 KM – za slobodna zanimanja,
830,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
370,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
370,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.
Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu s članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
702,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
319,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
319,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
319,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza.
Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:
u periodu od 01.01. do 27.11.2017. godine 370,00 KM,
u periodu od 28.11. do 31.12.2017. godine 319,00 KM.
Prosječna plaća u periodu I-IX 2016. godine je 1.277,00 KM.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: www.feb.ba
Pripremila: Sukejna Čaplja