Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Pojačani inspekcijski nadzori suzbijanja sive ekonomije na tržištu rada u zajedničkim timovima sačinjenim od strane federalnog i kantonalnog inspektora otpočinju danas na području Kantona Sarajevo, a bit će izvršeni na području svih deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Saopćeno je to nakon današnjeg sastanka direktora i predstavnika Federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i kantonalnih organa nadležnih za vršenje inspekcijskih poslova. Sastanak je iniciran od strane Federalne uprave za inspekcijske poslove, a u cilju realizacije Zaključka Vlade FBiH koja je zadužila Federalnu upravu da u saradnji sa kantonalnim inspekcijskim organima izradi zajednički plan pojačanih inspekcijskih nadzora u oblasti radnih odnosa, unutrašnje trgovine, obrta i ugostiteljstva. Cilj je suzbijanje sive ekonomije na tržištu rada (zapošljavanja „nacrno“).
Na sastanku je dogovorena saradnja između federalnih i kantonalnih inspekcijskih organa, razmotrena je problematika po pitanju dosadašnjeg vršenja kontrola od strane kantonalnih inspekcija rada, razmotreni su kapaciteti kojima raspolažu inspekcijski organi, te načini i metode rada u mješovitim inspekcijskim timovima za vrijeme vršenja pojačanih inspekcijskih nadzora.
-Svrha provođenja i realizacije pojačanih inspekcijskih nadzora  jeste povećanje discipline u pogledu poštivanja odredbi iz radno-pravnog i tržišnog zakonodavstva u Federaciji BiH, a sve u cilju stabilizacije Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja – saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Fotografija preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net
Izvor: Fena