Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Na izmjenama dva veoma bitna zakona, koji će uveliko utjecati na poslovanje kompanija u FBiH, radi se paralelno.Sanela Agačević, ovlašteni revizor kompanije Chronos, navodi da se na izmjenama Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak, radi paralelno jer oba Zakona reguliraju oporezivanje dohotka, jedan sa porezom na dohodak, a drugi sa doprinosima.

Osnovno što izmjene donose jeste proširenje porezne osnovice, što znači da će se porez na dohodak i doprinosi plaćati i na puni iznos isplaćenog toplog obroka, regresa, naknade za prevoz na posao i sa posla i isplata iz dobiti.

”Primanja do 600 KM neće biti oporezovana s porezom na dohodak, a preko 600 KM se planira primjenjivati stopa od 12%, umjesto dosadašnjih 10%. Pored proširenja porezne osnovice, planira se smanjiti stopa doprinosa sa dosadašnjih 41,5% na 33%”, objašnjava Agačević za Akta.ba.

Dodaje da što se tiče stupanja na snagu ovog Zakona, očekuje se da će to biti sredina 2017. godine. Međutim, smatra da će primjena Zakona bez Pravilnika kao podzakonskih akata biti teško provodiva.

“Može se čak očekivati da se Zakoni objave do polovine 2017. godine, ali sa kasnijim početkom primjene (kao što je bio slučaj sa Zakonom o financijskom poslovanju)”, navodi ona.

Gospodarska/Privredna komora FBiH navodi da je  s obzirom da su navedeni zakoni u fazi izrade i da se njihovo donošenje očekuje u ovoj  godini, neophodno da u izradu teksta zakona budu uključene kompanije, budući da će oni direktno osjetiti efekte primjene ovih zakona.

Iz Komora navode da će u suradnji sa računovodstvenim i revizorskim kućama uraditi analizu i proračune utjecaja zakonskih propisa, te su pozvali kompanije da im, s obzirom na  značaj ovih zakona i predviđanja njegovog uticaja na poslovanje kompanija, dostave analize procjene i mišljenja na radnu verziju nacrta Zakona o doprinosioma i Zakonu o porezu na dohodak i to najkasnije do 20.01.2017. na fax br. 033/217-783 i /ili na e-mail: a.keco@kfbih.com.

Materijali koji im budu dostavljeni također će biti uključeni u analizu, a sve u cilju kako bi, navode iz Komore, zajedničkim prijedlozima i inicijativama uticali na donošenje najprihvatljivih zakonskih rješenja.

Fotografija preuzeta sa: pixabay.com
Izvor: www.akta.ba
Pripremila: Sukejna Čaplja