Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

U „Službenim novinama FBiH“ broj 48/16 od 22.06.2016. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o podnosenju prijava za upis i promjene upisa u jedinstveni registar
Ovim pravilnikom propisuje se postupak i način podnošenja prijava za upis u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa koji se vodi u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine.
Pravilnikom se uređuje: registracija obveznika uplate doprinosa u Jedinstveni sistem, postupak podnošenja prijave i registracije za upis osiguranika i lica osiguranih po drugom osnovu u Jedinstveni sistem i postupak dodjeljivanja Ličnog identifikacionog broja svakom osiguraniku koji se registruje u Jedinstven sistem, postupak potreban za promjenu podataka o osiguraniku, postupak potreban za odjavu osiguranika, prijave, izvještaji i zahtjevi u skladu sa Zakonom o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, te uvjerenja koja izdaje Porezna uprava iz Jedinstvenog sistema.
Obrasci potrebni za prijavu, promjenu podataka i odjavu iz Jedinstvenog sistema sastavni dio su ovog pravilnika.
Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Izvor: www.feb.ba
Fotografija preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net