Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Način utvrđivanja oporezive dobiti propisan je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 15/16) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit („Službene novine FBiH“, broj 88/16).

Obračun poreza na dobit se vrši u postupku poreznog bilansiranja, tako da se “računovodstveni” poslovni rezultat “svodi” na oporezivu dobit ili na porezni gubitak. U tom smislu je veoma bitno znati razliku između računovodstvenog poslovnog rezultata i oporezive dobiti ili poreznog gubitka, odnosno, znati uočiti vezu između Bilansa uspjeha i Poreznog bilansa.

Porezno bilansiranje predstavlja matematičku, odnosno obračunsku radnju kojom računovodstveni poslovni rezultat dovodimo na nivo oporezive dobiti ili poreznog gubitka.

Kako bi vam olakšali način popunjavanja Poreznog bilansa, odlučili smo se izdati besplatni e-priručnik “POREZNI BILANS”. Priručnik možete preuzeti preko sljedećeg linka e-Priručnik.

Fotografija preuzeta sa: pixabay.com
Izvor: feb.ba
Pripremila: Sukejna Čaplja