Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Uprava za indirektno oporezivanje od 09.03.2017. godine je pustila u rad novu infomatičku aplikaciju za carinjenje pošiljki naručenih putem interneta.

Nakon uočenih nepravilnosti od određenih fizičkih lica koja su zloupotrebljavala sistem narudžbi robe putem interneta i dovođenja drugih korisnika u nezavisni položaj, Uprava za indirektno – neizravno oporezivanje je pripemila i sutra pušta u rad novu informatičku aplikaciju za carinjenje roba iz inostranstva naručenih putem interneta.

Prethodno je UINO izvršila usaglašavanje podzakonske carinske legislative sa legislativamom EU.
Time je ujedno obuhvaćena izrada novog modula informatičke aplikacije ASYCUDA WORLD kao i osposobljavanje novog servera putem kojeg će poštanski operateri pokretati carinski postupak za svu robu pristiglu u BiH poštanskim prometom bez angažovanja špeditera.

Novi modul će donijeti pogodnosti korisnicima jer će se roba ubuduće cariniti prema carinskoj tarifi, te će carina na određene robe biti znatno manja.
Nova aplikacija će omogućiti lakše i brže carinjenje pošiljki, ali i spriječiti nove nezakonitosti u vršenju privredne dijelatnosti prodaje razne robe putem interneta, a bez prethodne registracije za obavljanje iste, saopćeno je iz UINO BiH.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: akta.ba
Pripremila: Sukejna Čaplja