Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, a na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Svjetskim danom zaštite okoliša želi se potaknuti ljude da postanu aktivni sudionici održivog i ravnomjernog razvoja, te da preuzmu odgovornost za očuvanje planeta poimajući da je uloga pojedinca ključna za razumijevanje važnosti pitanja zaštite okoliša i ostvarenja sigurnije i prosperitetnije budućnosti za sve.

Dok je svijet u ratovima i žurbi za bogatstvom zaboravljaju se prioriteti, zaboravlja se osnova postojanja i opstanka. Pričati i voditi diskusije o zaštiti okoliša nije dovoljno, jer po naučnim istraživanjima i procjenama, krivnjom čovjeka atmosfera se ubrzano zagrijava, razrjeđuju se zemljini polovi, glečeri nestaju silnom brzinom, nastaje veliki nered u odnosima kiša i morskih struja, gube se sezonske razlike, mediteranski pojasi diljem svijeta postupno dobivaju pustinjska obilježja, prašume nestaju, tundre pate od suše, izbijaju požari u do sada neviđenim razmjerima.
Niz ekstremnih prirodnih poremećaja, a mi i dalje imamo vremena i novca za politiku i dokazivanja ko je jači. Situacija je alarmantna, ali oni koji mogu da djeluju je zanemaruju.

Nadovezujući se na temu okoliša i naši političari su se politički uključili u njegovu zaštitu, pa su odobrili Nacrt novog zakona o okolišu. Tekst regulira očuvanje, zaštitu, obnovu i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta okoliša. Aktuelni zakonski okvir u toj oblasti datira iz 2003. godine, s izmjenama i dopunama donesenim 2009. Zbog neusklađenosti aktuelnog zakona s pravnim propisima Evropske unije iz te oblasti, Federalno ministarstvo okoliša i turizma u Vladi FBiH izradilo je novi nacrt.
Njime su najavljene nove odredbe koje bi između ostalog trebalo da olakšaju dobijanje potrebnih dozvola za investitore. Tako tekst predviđa da se zahtjev za okolišnu dozvolu predaje samo kod jednog organa uprave, dok je dosad trebalo podnijeti više zahtjeva. Nacrt najavljuje također bitno skraćenje rokova za izdavanje okolišne dozvole u odnosu na važeću praksu, s tim da se okolišna dozvola ne izdaje za istraživačke aktivnosti ili za testiranje proizvoda i procesa.
Odredbama Nacrta novog zakona regulisano je pitanje obnove okolišne dozvole, što dosad nije bio slučaj.

Novina, koja se odnosi na pristup informacijama, nalaže da zahtjev za informacije o okolišu i štetnim emisijama može biti odbijen ako je to utvrđeno posebnim propisom u cilju zaštite ekonomskih interesa.
Sankcije za prekršioce novopredloženog zakona su novčane – od 3.000 KM do 15.000 KM za pravna lica, a od 300 КM do 1.500 КM za fizička. Od 500 КM do 3.000 КM su predviđene kazne za odgovornu osobu u pravnom licu.

Federalne agencije za vode, Federalni hidrometeorološki zavod, Zavod za agropedologiju, Zavod za statistiku, Federalni zavod za geologiju, Federalni zavod za zaštitu prirode i druge upravne organizacije dužni su osigurati prikupljanje, obradu i evidentiranje odgovarajućih podataka i informacija, posebno o korišćenju i opterećenju okoliša, te ih dostaviti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i međunarodnim institucijama.Kantonalno ministarstvo nadležno za okoliš dužno je dostaviti podatke neophodne za rad sistema informiranja o okolišu.

Vlada Federacije će donijeti podzakonski akt kojim će biti regulirana sva pitanja sistema prikupljanja podataka i informisanja o okolišu, navedeno je između ostaalog u Nacrtu novog zakona.

Tužno je koliko su se ljudi udaljili od prirode, te koliko su nezainteresovani što sa svakim novim danom zagađenja rastu, životinje izumiru, šume se sijeku… Samo hladno posmatramo, kao da nas se ne tiče zaboravljajući da smo i mi dio prirode, da smo i mi priroda. Ono što dajemo to i dobijamo.

Fotografija preuzeta sa: www.pixabay.com
Izvor: www. dnevnik.hr.
Izvor:www.akta.ba
Pripremila: Sukejna Čaplja