Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Mjesto kojem se uvijek vraćamo, koje budi najljepše uspomene je naš dom. Dom ne može biti dom bez ljudi koji ga čine, porodice i porodične atmosfere. Porodica nudi pripadnost, sigurnost i opstanak. Predstavlja osnovnu jedinicu društva i način na koji svako od nas može dati doprinos društvu. Polazna tačka formiranja bilo koje ličnosti je porodica, što ukazuje na njenu važnost. Zdravi pojedinci čine zdravo društvo.

Međunarodni dan porodice obilježava se svake godine 15. maja u cijelom svijetu. Cilj obilježavanja ovog dana je da se podigne svjesnost o važnosti porodice, te potakne javnost na pružanje podrške porodicama koje su suočene sa problemima u ekonomskom, društvenom i kulturnom smislu.

Na našim prostorima su većinski zastupljene porodične firme. U skorije vrijeme često se prepričavaju šaljive opaske u kojima i državno postaje porodično, pa bi se moglo reći da imamo stopostotnu zastupljenost porodičnih firmi. Ipak neka to samo ostanu opaske, a pažnju ćemo usmjeriti na stvarne porodične firme.
Porodične firme imaju svoje prednosti i nedostatke. Jedna od glavnih prednosti je što zaposleni iz porodice pružaju svoj maksimum za dobrobit firme. Nasuprot tome se javlja pitanje njihove profesionalnosti u poslu. Porodica je iznad svega, ali poslovna lojalnost porodičnom zahtjevu mora biti vagana na teraziji profesionalnog prosperiteta. U pitanju je složen zadatak, ali to je argument koji porodične firme i drži toliko moćnima. Prevladani teški zadaci, sa podjednakim fokusom na dvije stvari koje su ključne za opstanak i napredak. Porodični i poslovni.

Razvoj društva leži u porodičnim firmama. Napredovanje porodičnih firmi, nudi bolje uslove rada za sve zaposlene. Kvalitetan rad daje bolji rezultat i dugoročno, razvoj.
Moguć nedostatak porodični firmi je nedovoljan angažman stručnih ljudi „sa strane“, odnosno izvan porodice. Otvorenost ka promjenama, novim idejama i snagama otvara put većim rezultatima. Jedna porodica rijetko može imati sve potrebne stručnjake za poslovanje. Ukoliko je firma poslovala dobro, pa došla u fazu kada je poslovanje opalo, javlja se potreba za promjenama i toj potrebi je neophodno odgovoriti.

U porodičnim firmama, komunikacija sa zaposlenim i među zaposlenim je od velike važnosti, jer obezbijeđuje jasno postavljene i definisane ciljeve kojima će se koračati naprijed. Bez obzira da li su u porodičnoj firmi zaposleni samo članovi porodice ili ima i onih koji to nisu. Ciljevi moraju biti zajednički i kada je posao u pitanju, razlika između zaposlenih iz porodice i izvana, ne bi smjelo biti.

Porodica jeste osnovna jedinica društva, a porodična firma predstavlja put razvoja društva.

 Fotografija preuzeta sa: www.freedigitalphotos.net
Pripremila: Sukejna Čaplja