Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Na snazi do 3.10.2016. godine

Pravo zaposlenika na obezbijeđenu ishranu u toku rada je regulisano članom 17 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine Federacije BiH”, br. 54/05, 22/08, 62/08) na sljedeći način: “Poslodavac je obavezan zaposleniku obezbijediti ishranu u toku radnog vremena (topli obrok). Ukoliko poslodavac ne obezbjeđuje ishranu, zaposleniku se isplaćuje mjesečna naknada u iznosu od najmanje 20% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku“.

Neoporeziv iznos toplog obroka iznosi 2% od prosječne neto plaće u FBiH.
Prosječna neto plaća u FBiH se svaki mjesec mijenja i objavljuje se u Službenim novinama FBiH.
Zaposlenik ima pravo na topli obrok za svaki dan proveden na radu, ali treba znati da se naknada za topli obrok, dnevnica i terenski rad međusobno isključuju, kao i da zaposlenik nema pravo na topli obrok za vrijeme provedeno na godišnjem odmoru, bolovanju, plaćenom ili neplaćenom odsustvu.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za FBiH je:
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16).


Na snazi od 3.10.2016. godine

Pravo zaposlenika na obezbijeđenu ishranu u toku rada je regulisano članom 13 Opšteg kolektivnog ugovora (“Službene novine FBiH”, broj 48/16) koji glasi: “Poslodavac je obavezan radniku osigurati ishranu u toku radnog vremena (topli obrok). Ukoliko poslodavac ne osigura ishranu, radniku se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu od 0,5-1,0% od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Dnevni iznos naknade za ishranu utvrđuje se do 31.12. u tekućoj godini za narednu godinu. Visina naknade, utvrđena na bazi prosječne neto plaće, isplaćene u FBiH, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, primjenjuje se za cijelu narednu godinu.
U slučaju promjene propisa kojima se reguliše ova materija, potpisnice Ugovora će odmah pokrenuti postupak izmjena ovog člana Općeg kolektivnog ugovora“.

Neoporeziv iznos toplog obroka iznosi 1% od prosječne neto plaće u FBiH.
Prosječna neto plaća u FBiH se svaki mjesec mijenja i objavljuje se u Službenim novinama FBiH.
Zaposlenik ima pravo na topli obrok za svaki dan proveden na radu, ali treba znati da se naknada za topli obrok, dnevnica i terenski rad međusobno isključuju, kao i da zaposlenik nema pravo na topli obrok za vrijeme provedeno na godišnjem odmoru, bolovanju, plaćenom ili neplaćenom odsustvu.

Propis koji reguliše neoporezivu visinu toplog obroka za FBiH je:
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine FBiH“, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18).

Veoma često se u praksi miješa pravo na topli obrok, odnosno iznosi koji su kao takvi regulisani Opštim kolektivnim ugovorom i neoporezivi iznos toplog obroka. To su dvije različite kategorije. Znači, Opštim kolektivnim ugovorom se reguliše PRAVO i VISINA iznosa na koji zaposlenik ima pravo (minimalna), dok se Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak regulišu iznosi preko kojih se plaćaju doprinosi i porez na dohodak, tj. koji se tretiraju kao plaća.

Propisi na koji se naslanja pravo na topli obrok i (ne)oporezivi iznosi su:
OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR – STARI
OPSTI KOLEKTIVNI UGOVOR – NOVI
PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK – NESLUZBENI PRECISCENI TEKST

Napomena: Tekst ažuriran sa izmjenama propisa
Fotografija preuzeta sa: https://pixabay.com