Branilaca Bosne 2A
Zenica, Bosna i Hercegovina

+387 32 442 750
info@chronos.ba

PON - PET
08:00 - 16:00

Dana 11.10.2016. godine u prostorijama JU Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona, Chronos d.o.o. je ozvaničio saradnju sa Službom potpisivanjem Ugovora sa direktorom Marinkom Kelavićem.

Ugovor je dio projekta “Registracija, pokretanje i poslovanje djelatnosti samostalnog poljoprivrednog proizvođača“, izrađenog od strane JU Službe za zapošljavanje ZE-DO kantona.

Zahvaljujući potpisanom Ugovoru o saradnji, aplikanti Programa samozapošljavanja, a i ostale zainteresovane nezaposlene osobe će biti educirane po pitanju postupka registracije, pokretanja i općenito poslovanja, početnih troškova i dr. nejasnoća sa kojim se budući samostalni poljoprivredni poduzetnici mogu susresti.

Cilj saradnje jeste olakšavanje početnih koraka samostalnih poljoprivrednih proizvođača.

Edukacije će biti održane u svih 12 općina Zeničko-dobojskog kantona u vidu dvodnevnih radionica, po čijem završetku će polaznicima biti dodjeljen certifikat.

O terminima održavanja radionica će svi zainteresovani biti blagovremno obavješteni putem Službi za zapošljavanje kojima pripadaju.

Pripremila: Sukejna Čaplja